Rok Akademicki 2017/2018 - I semestr

Autor: JN

UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018, która odbędzie się w dniu 6 października (piątek) 2017 roku.

 

Uroczystość rozpocznie się o godz. 10:00 Eucharystią odprawioną w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Ciąg dalszy wydarzenia będzie miał miejsce w Auli Wielkiej im. ks. Grzegorza Piramowicza SJ.

W programie:

Hymn Bogurodzica

Przemówienie inauguracyjne JM Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie

Immatrykulacja studentów I roku

Słowo Przewodniczącego Samorządu Studenckiego

Gaude Mater Polonia

 

Wykład inauguracyjny pt. O medycynie wygłosi prof. dr hab. med. Jacek Musiał, Kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Kliniki Alergii i Immunologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

Gaudeamus Igitur

semestr zimowy 2017/2018

Wykłady przez cały semestr:

poniedziałek: 16:45-18:15, Aula Piramowicza - dr Ewa Dybowska, Pedagogika ignacjańska

środa: 15.00-16.30, Aula Piramowicza - dr hab. Krzysztof Łabędź, Propedeutyka nauki o polityce

czwartek: 8.00-9.30 , Aula Piramowicza- ks. dr Dariusz Dańskowski SJ, Katolicka nauka społeczna

Spotkania wtorkowe - październik 15.30-17.00, Aula Piramowicza

10.10.2017 - Depresja sezonowa - ks. dr Jerzy Smoleń

24.10.2017 - Formy wsparcia dla seniorów - o. Rektor i zaproszeni goście

Prof. dr hab. Ewa Kucharska – Profilaktyka chorób senioralnych


Konferencje:

Wyzwania integracji społecznej w Polsce, 19-20 październik 2017 r.

Jakość życia osób wykluczonych społecznie, 26-27 październik 2017 r.


Spotkania wtorkowe - listopad 15.30-17.00, Aula Piramowicza

7.11.2017  DNI JANA PAWŁA II  – OD PRAW CZŁOWIEKA DO PRAW NARODÓW

15.30–16.00 KS. PROF. DR HAB. HENRYK SKOROWSKI, Jan Paweł II papieżem praw człowieka

16.00–16.30 PROF. DR HAB. BOGDAN SZLACHTA, Prawa człowieka a prawo naturalne i prawo narodów. Kilka uwag o nauczaniu społecznym Kościoła

16.30–17.00 DR STANISŁAW ŁUCARZ SJ, Prawa człowieka i prawa narodu z perspektywy biblijnej

17.00–17.15 Przerwa; 17.15–18.00 DYSKUSJA

 

14.11.2017

15.30-16.15 Ks. dr Jerzy Smoleń Przemoc wobec ludzi starszych

16.30-17.15 Notariusz Joanna Greguła  Meandry prawa spadkowego

 

21.11.2017 

15.30-16.15 Monika Zielińska  Profilaktyka chorób nerek

16.30-17.15 dr n. med. Marcin Jabłoński Jakość życia w zdrowiu i w chorobie

 

28.11.2017

15.30-16.15 Prof. dr hab. Stanisław Głaz  Psychologia religii

16.30-17.15 Monika Trzeciak Wolontariat w Fundacji Uniwersytet Dzieci

 

KONFERENCJE:

Synergia środowisk wychowawczych. Społeczne konteksty wychowania8.11.2017

Dylematy etyczne psychologów27-29.11.2017


Spotkania wtorkowe - grudzień 15.30-17.00, Aula Piramowicza

5.12.2017

ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA15.30-17.00

O. DR STANISŁAW ŁUCARZ SJ –Dyrektor Instytutu Filozofii AIK

12.12.2017

15.30-17.00

WIECZÓR WIGILIJNY I IGNATIAŃSKIE KOLĘDOWANIE

Występ Zespołu Góralskiego z Łososiny Górnej

Przerwa Świąteczna do 8 stycznia 2018

Pierwsze zajęcia 9 stycznia 2018

09.01.2018

15.30-16.15 s. Wanda Matysik  Misyjne szlaki Sióstr Św. Józefa  

16.30-17.15 Ks. dr Jerzy Smoleń Dzieci i ich los na świecie

 

16.01.2018 

15.30-16.15 Dr Celina Kisiel - Dorohinicka   Religijny wymiar dramatu człowieka w filozofii Józefa Tischera

16.30-17.15 Ryszard Teska  Apiterapia czyli leczenie i zapobieganie chorobom

przy pomocy miodu i produktów pszczelich. Możliwość degustacji i zakupu miodu i innych produktów

 

23. 01.2018 

 

IGNATIANSKI

Wieczór Teatralny Seniora

15.30-17.15 Laura Łącz Między mną a Tobą – program liryczny

                    Laura Łącz Z historii teatru i dramatu

 


Rok Akademicki 2016/2017- II semestr

Autor: JN


II SEMESTR (letni) 2016/2017


21 II 2017 r. - wtorek (Aula 420 na IV piętrze)


Hiob wobec sprawiedliwego i miłosiernego Boga : prof. Józef Bremer SJ, Rektor Akademii Ignatianum - godz. 15.30

Sprawy organizacyjne UTW (szczegóły dotyczące programu wykładów na II semestrze) : ks. dr Jerzy Smoleń, dyr. UTW- godz. 16.30


28 II 2017 r. -wtorek (Aula Wielka na II piętrze)


Z Sienkiewiczem na Kresach - Śladami Trylogii : Katarzyna Węglicka - godz.15.30

Na szlakach Huculszczyzny : Katarzyna Węglicka - godz.17.00


07 III 2017 r. -wtorek (Aula Wielka na II piętrze)


Święto Uczelni :  10:00 Msza św. w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, po której nastąpią UROCZYSTOŚCI AKADEMICKIE w Auli Wielkiej im. ks. Grzegorza Piramowicza SJ.


14 III 2017 r.  - wtorek (Aula Wielka na II piętrze)

 Dr hab. Barbara Pilecka, prof. nadzw.
wykład
„Kryzys psychiczny w różnych kontekstach", cz. 1, godz. 15.30 – 17.00 

 Dr hab. Barbara Pilecka, prof. nadzw.
wykład
„Kryzys psychiczny w różnych kontekstach” cz. 2, godz. 17.30 – 19.00

 

21 III 2017 r. - wtorek (Aula Wielka na II piętrze)

 Ks. dr Jerzy Smoleń
„Przebaczenie na drogach  wielkopostnego nawrócenia”, godz. 15.30 – 17.00

 BADANIA NAUKOWE NA TEMAT JAKOŚCI ŻYCIA – PROSZENI SĄ O OBECNOŚĆ WSZYSCY STUDENCI!!!!!!, godz. 17.30


28 III 2017 r. - wtorek (Aula Wielka na II piętrze)

15.30 – 17.00 Wieczór filmowy Seniora: „CUDA Z NIEBA. NA PODSTAWIE NIEZWYKŁEJ, PRAWDZIWEJ HISTORII”

17.30 – 19.00 wykład  "Kryzys kultury europejskiej jako kryzys człowieka" - dr Andrzej Gielarowski

 

4 IV 2017 r. - wtorek  (Aula Wielka na II piętrze)

  godz. 15.30 – 17.00 – ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE – Ks. dr Jerzy Smoleń

17.30 Wieczór filmowy Seniora: "Czy naprawdę wierzysz?"

 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

25 IV 2017 r.  - wtorek (Aula Wielka na II piętrze)

godz. 15.30 – 17.00 - Ks. prof. dr hab. Stanisław Ziemiański SJ "Geneza reformatorskiej działalności Marcina Lutra",

godz. 17.15 – 18.15 - mgr Grzegorz Burzyński "Ptaki w malarstwie, literaturze i muzyce"

 

9 V 2017 r.  - wtorek (Aula Wielka na II piętrze)

godz. 15.30 – 17.00 -  Ks. dr Jerzy Smoleń „O sztuce wzajemnej komunikacji: Jak rozmawiać o chorobie, jak rozmawiać z chorym onkologicznie?”,

godz. 17.00-18.15 - Ks. dr Jerzy Smoleń, „Święci opiekunowie chorych onkologicznie”16 V 2017 r.  - wtorek (Aula Wielka na II piętrze)

godz. 15.30 – 17.00 -  „100 lat od objawień w Fatimie – główne przesłanie”

godz. 16.45-18.15 Wieczór filmowy Seniora: „Święta Pani z Fatimy

ZAJĘCIA Z DNIA 16 MAJA  2017 R. SĄ PRZENIESIONE  NA PONIEDZIAŁEK 15 MAJA 2017 R.

WSZYSCY SŁUCHACZE PROSZENI SĄ O UCZESTNICTWO W KONFERENCJI  Z MINISTREM NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DR. JAROSŁAWEM GOWINEM,

JAK PROMOWAĆ NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE ?

GODZ. 10.00 AULA IM. G. PIRAMOWICZA

 

23 V 2017 r.  - wtorek (Aula Wielka na II piętrze)

godz. 15.30 – 17.00 -  Bezpieczeństwo Seniora – wskazania policji

  godz. 17.00-18.00

 

30 V 2017 r.  - wtorek (Aula Wielka na II piętrze)

godz. 15.30 – 17.00

godz. 17.00-18.00


6 VI 2017 r.  - wtorek (Aula Wielka na II piętrze)

godz. 15.30 – 17.00 -  „100 lat od objawień w Fatimie – główne przesłanie”

godz. 16.45-18.15 Wieczór filmowy Seniora: „Święta Pani z Fatimy


13 VI 2017 r.

godz. 15.30 – 16.00 -  Eucharystia na zakończenie roku –  Bazylika NSJ

ul. Kopernika 26

  godz. 16.15-17.00 - prof. nadzw. dr hab. stefan Frydrychowicz- Wyzwania efektywnej komunikacji międzyludzkiej - (Aula Wielka na II piętrze)

godz. 17.00 - Bankiet s. 204

Rok Akademicki 2016/2017 - semestr I

 

ROK AKADEMICKI 2016/2017

 

   11 X 2016 (wtorek) – INAUGURACJA

godz. 15.30: Eucharystia w Bazylice Najśw. Serca Jezusa

Przewodniczenie i homilia – O. Marek Wójtowicz SJ

Godz. 16.45: Uroczystość inauguracyjna w Auli Wielkiej Ignatianum

Hymn: Gaude, Mater Polonia

Wykład inauguracyjny: Sprawa beatyfikacji O. Piotra Skargi SJ

O. Krystian Biernacki SJ

Wprowadzenie w problematykę UTW: prof. Roman Darowski SJ, dyr. UTW

 

I SEMESTR – WYKŁADY W AULI WIELKIEJ

 

18 X 2016 – wtorek: zajęcia w auli 420 na IV piętrze

 Europa na rozdrożu: prof. Stanisław Ziemiański SJgodz. 15.30

Sprawy organizacyjne UTW: prof. Roman Darowski SJ – godz. 16.30

O terroryzmie: Czy zastraszą nas na śmierć?  dr Joanna Lubecka – godz. 17.15

25 X 2016 – wtorek

 Zagadnienie prawdy w mediach: prof. Mirosław Lakomy – godz. 15.30

Ks. Władysław Bukowiński – Apostoł Kazachstanu – godz. 16.30

Profilaktyka chorób naczyniowo-sercowych: dr Remigiusz Pęcak – godz. 17.15

8 XI 2016 – wtorek, godz. 15.30

DZIEŃ JANA PAWŁA II W AKADEMII IGNATIANUM

Temat ogólny: Miłosierdzie

Prelegenci: S. Łucarz, K. Pawłowski, M. Wójtowicz

Szczegóły na afiszach i na stronach internetowych Ignatianum.

15 XI 2016 – wtorek

Czy sekularyzacja jest nieuchronna? dr Krzysztof C. Matuszek – godz. 15.30

„Obrok duchowny” (Piotr Skarga): prof. Roman Darowski SJ – godz. 16.30

Jesteś zwycięzcą! – czyli co nieco o przymusie samorozwoju: dr Jarosław Kucharski – godz. 17.15

 

 

22 XI 2016 – wtorek, godz. 15.30

KONFERENCJA NASI MISTRZOWIE

Prelegenci: prof. Józef Bremer SJ, Rektor Akademii Ignatianum

prof. Roman Darowski SJ, prof. Stanisław Ziemiański SJ

29 XI 2016 – wtorek

 Czy każdy człowiek jest z natury psychologiem? dr Tomasz Grzegorek – godz. 15.30

Dylematy codzienności: prof. Roman Darowski SJ – godz. 16.30

Jak patrzeć na architekturę? dr hab. Andrzej Szczerski (MNK) – godz. 17.15 

                                                      6 XII 2016 – wtorek

Duchowość a media: dr Jacek Poznański SJ – godz. 15.30

 „Obrok duchowny” (Piotr Skarga): prof. Roman Darowski SJ – godz. 16.30

Cisza w życiu człowieka: prof. Teresa Olearczyk – godz. 17.15

13 XII 2016 – wtorek

Kuchnia biblijna i żydowska:

 dr Barbara Szczepanowicz i Dorota Szczepanowicz-Balon – godz. 15.30

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA – godz. 16.30

10 I 2017 – wtorek

Polska literatura „wieszcza”:  Kochowskiego Psalmodia Polska, kazania Skargi, twórczość Woronicza, Mickiewicz, Słowacki: dr Monika Stankiewicz-Kopeć – godz. 15.30

Dylematy codzienności: prof. Roman Darowski SJ – godz. 16.30

O współczesnym imperatywie dobrego samopoczucia: dr Piotr Duchliński – godz. 17.15

17 I 2017 – wtorek

Dlaczego warto interesować się polityką? prof. Wojciech Buchner – godz. 15.30

Sprawy organizacyjne: prof. Roman Darowski SJ – godz. 16.30

Czy sztuka współczesna jest brzydka? O problemie piękna w kontekście sztuki aktualnej:

dr Ewa Herniczek – godz. 17.15

 

AMDG

Rok Akademicki 2015/2016 - semestr II

ROK AKADEMICKI 2015/2016

 

II  SEMESTR – WYKŁADY W  AULI WIELKIEJ

23 II 2016 – wtorek

 1050. rocznica Chrztu Polski: prof. Stanisław Cieślak SJgodz. 15.30

Wprowadzenie w problematykę semestru

Światowy dzień trędowatych

prof. Roman Darowski SJ, dyr. UTW – godz. 16.30

Myślenie naukowe i religijne: dr Piotr Duchliński – godz. 17.15

1 III 2016 – wtorek

 Zagadnienia ekumeniczne. Polska a Wschód: dr Kazimierz Michulec SJ – godz. 15.30

Dylematy codzienności: prof. Roman Darowski SJ – godz. 16.30

Ateizm i chrześcijańska teologia wobec teorii ewolucji. Spór kreacjonizmu
z ewolucjonizmem:
dr Jacek Poznański SJ – godz. 17.15

8 III 2016 – wtorek: ŚWIĘTO IGNATIANUM

Eucharystia w Bazylice NSJ – godz. 10

Aula Wieka Akademii Ignatianum – godz. 11.15

   15 III 2016 – wtorek

 „Ino oni nie chcą chcieć”, czyli co nieco o motywacji: dr Jarosław Kucharski – godz. 15.30

Chrześcijaństwo starożytne a rozum i nauka: dr Stanisław Łucarz SJ – godz. 16.45

Życzenia świąteczne – godz. 17.45

5 IV 2016 – wtorek

 800-lecie Zakonu Dominikanów: dr hab. Tomasz Gałuszka OP – godz. 15.30

„Obrok duchowny” (Piotr Skarga): prof. Roman Darowski SJ – godz. 16.30

Wybrane zagadnienia z teologii stworzenia uprawianej w kontekście
nauk przyrodniczych
–  dr Jacek Poznański  SJ – godz. 17.15

12 IV 2016 – wtorek

Świętość i święci: dr Marek Wójtowicz SJ – godz. 15.30

Dylematy codzienności: prof. Roman Darowski SJ – godz. 16.30

Bioetyka religijna a bioetyka filozoficzna: prof. Grzegorz Hołub SDB

19 IV 2016 – wtorek

Macdonaldyzacja społeczeństwa – uwagi psychologa: dr Jacek Bielas  – godz. 15.30

„Obrok duchowny” (Piotr Skarga): prof. Roman Darowski SJ – godz. 16.30

Człowiek w perspektywie wiary oraz współczesnej filozofii i nauki:

prof. Piotr Mazur – godz. 17.15

 

26 IV 2016 – wtorek

Rak to nie wyrok! Dr n. med. Marcin Jabłoński – godz. 15.30

Dylematy codzienności: prof. Roman Darowski SJ – godz. 16.30

Nowożytny racjonalizm i empiryzm a religia: prof. Bogdan Lisiak SJ – godz. 17.15

10 V 2016 – wtorek

Model wychowawczy polskich kobiet w wieku XIX

według Klementyny z Tańskich Hoffmanowej –

 dr Monika Stankiewicz-Kopeć – godz. 15.30

Sprawy organizacyjne: prof. Roman Darowski SJ – godz. 16.30

Nauka i wiara w nauczaniu Jana Pawła II – Fides et ratio:
prof. Tomasz Homa SJ – godz. 17.15

17 V 2016 – wtorek

Kraków ośrodkiem kultu Serca Jezusa:

O. Stanisław Groń SJ, Krajowy Dyr. AM, Red. Posłańca SJ – godz. 15.30

Dylematy codzienności: prof. Roman Darowski SJ – godz. 16.30

Wiara – rozum - nauka w kontekście pluralizmu religijnego:
dr Stanisław Łucarz SJ – godz. 17.15

24 V 2016 - wtorek

Dzień Matki: prof. Monika Rasiewicz – godz. 15.30

Dylematy codzienności: prof. Roman Darowski SJ – godz. 16.30

Uniwersalizm klasycznego modelu relacji wiary i rozumu:

prof. Piotr Mazur, dr Piotr Duchliński – godz. 17.15

31 V 2016 – wtorek

Ziołolecznictwo Bonifratrów: br. Jan z Dukli OH – godz. 15.30

„Obrok duchowny” (Piotr Skarga): prof. Roman Darowski SJ – godz. 16.30

Światło nauki a Światło wiary (Lumen fidei): prof. Tomasz Homa SJ – godz. 17.15

7 VI 2016 – wtorek

Eucharystia na zakończenie roku – godz. 15.30, Bazylika NSJ

Homilia: O. Jarosław Naliwajko SJ, prefekt Bazyliki NSJ

Nowożytny racjonalizm i empiryzm a religia:

prof. Bogdan Lisiak SJ – godz. 16.30, aula wielka
Zakończenie roku

 AMDG

Rok Akademicki 2015/2016 - semestr I

I  SEMESTR – WYKŁADY W  AULI WIELKIEJ

20 X 2015 – wtorek

 Teologia ciała: dr Stanisław Łucarz SJgodz. 15.30

Sprawy organizacyjne UTW: prof. Roman Darowski SJ – godz. 16.30

Miłosierdzie Boże w Starym i Nowym Testamencie:

ks. prof. Roman Bogacz (UP JP II) – godz. 17.15

27 X 2015 – wtorek

 Spowiedź i psychoterapia: prefekt Bazyliki NSJ i psychoterapeuta

Jarosław Naliwajko SJ – godz. 15.30

Dylematy codzienności: prof. Roman Darowski SJ – godz. 16.30

Przypowieści o Miłosierdziu Bożym w Ewangelii św. Łukasza:

ks. prof. Roman Bogacz (UP JP II)  – godz. 17.15

3 XI 2015 – wtorek, godz. 15.30

DZIEŃ JANA PAWŁA II W AKADEMII IGNATIANUM

Temat ogólny: Świętość i świadectwo

Prelegenci: S. Łucarz, K. Pawłowski, A. de Tchorzewski, M. Wójtowicz

Szczegóły na afiszach i na stronach internetowych Ignatianum.

10 XI 2015 – wtorek

 Oblicza sarmatyzmu: dr Monika Stankiewicz-Kopeć – godz. 15.30

„Obrok duchowny” (Piotr Skarga): prof. Roman Darowski SJ – godz. 16.30

Ks. Jan Twardowski  (1915-2006) – w stulecie urodzin:

 prof. Monika Rasiewicz – godz. 17.15

 

17 XI 2015 – wtorek

 Cystersi wczoraj i dziś: dr Korneliusz Jackiewicz OCist (Mogiła) – godz. 15.30

Dylematy codzienności: prof. Roman Darowski SJ – godz. 16.30

Światowe Dni Młodzieży 2016 – O. Waldemar Los SJ – godz. 17.15

24 XI 2015 – wtorek

Prawo naturalne – wybrane zagadnienia: prof. Tadeusz Biesaga SDB – godz. 15.30

Sprawy organizacyjne: prof. Roman Darowski SJ – godz. 16.30

Fenomen uchodźców z Afryki i Azji – diakon Jarosław Mikuczewski SJ – godz. 17.15

1 XII 2015 – wtorek

 Aktualne problemy moralne: dr Piotr Duchliński – godz. 15.30

„Obrok duchowny” (Piotr Skarga): prof. Roman Darowski SJ – godz. 16.30

Odlot: co to jest i jak go osiągać? Dr Jarosław Kucharski – godz. 17.15

8 XII 2015 – wtorek

„Miej serce i patrzaj w serce” – Rady kardiologa:

dr n. med. Paweł Moskal (CM UJ) – godz. 15.30

Dylematy codzienności: prof. Roman Darowski SJ – godz. 16.30

Krakowskie pomniki: dr Ewa Herniczek – godz. 17.15

15 XII 2015 – wtorek

Sakrament namaszczenia dawniej i obecnie:

 prof. Stanisław Ziemiański SJ – godz. 15.30

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA – godz. 16.30

12 I 2016 – wtorek

Czy zagraża nam „ubóstwo energetyczne”? Prof. Marta Gollinger (UEK) – godz. 15.30

Dylematy codzienności: prof. Roman Darowski SJ – godz. 16.30

Wpływ okresu komunistycznego na mentalność ludności w b. państwach bloku wschodniego

dr Adam Żak SJ – godz. 17.15

19 I 2016 – wtorek

Czas w perspektywie psychologicznej – dr Jacek Bielas – godz. 15.30

Sprawy organizacyjne: prof. Roman Darowski SJ – godz. 16.30

Chorał gregoriański – czy to tylko historia? Dr hab. Susi Ferfoglia (UP JP II)

 

AMDG

 

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE

U N I W E R S Y T E T   T R Z E C I E G O   W I E K U

 

   PROGRAM

UROCZYSTEJ INAUGURACJI NOWEGO ROKU

13 PAŹDZIERNIKA (WTOREK) 2015

 

Godz. 15.30

Eucharystia w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa

Przewodniczy koncelebrze i głosi kazanie: ks. mgr Józef Gubała,

Proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Krakowie

 

Godz. 16.45

Uroczystość inauguracyjna w gmachu Ignatianum

 Aula Wielka im. Grzegorza Piramowicza SJ

 

Hymn: Gaude, Mater Polonia

 

Wykład inauguracyjny: Papież Franciszek o ekologii

prof. Stanisław Ziemiański SJ

 

Wprowadzenie w tematykę semestru / Sprawy organizacyjne

prof. Roman Darowski SJ, dyrektor UTW

 My chcemy Boga – śpiew

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.