Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu magisterskiego/licencjackiego jest:
 • spełnienie wszystkich wymagań określonych w programie studiów,
 • złożenie dokumentacji przebiegu praktyk,
 • sprawdzenie pracy dyplomowej z wykorzystaniem programu antyplagiatowego współpracującego z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz zakwalifikowanie jej do egzaminu dyplomowego na podstawie pozytywnych wyników Raportu Podobieństwa wygenerowanego przez program antyplagiatowy na Protokole oryginalności pracy lub w razie wątpliwości po wygenerowaniu Rozszerzonego Raportu Prawdopodobieństwa i wydaniu pozytywnej opinii promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obron (na odpowiednim formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu antyplagiatowego),
 • uzyskanie pozytywnych ocen pracy dyplomowej od promotora i recenzenta,
 • uregulowanie przez studenta względem Akademii Ignatianum w Krakowie należnych i wymaganych przed przystąpieniem do tego egzaminu opłat za usługi edukacyjne,
 • złożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnych z Załącznikiem do Zarządzenia nr 12/2017/2018 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Zasad dyplomowania studentów w Akademii Ignatianum w Krakowie.
Dokumenty wymagane do egzaminu dyplomowego 
na studiach pierwszego/drugiego stopnia

 1. Karta obiegowa.
 2. Dwa egzemplarze pracy magisterskiej/licencjackiej z obowiązującą stroną tytułową (w tym jeden egzemplarz drukowany dwustronnie) zszyte lub sklejone, oprawione w miękką okładkę, przeźroczystą od strony frontowej. Każda praca magisterska/licencjacka powinna być podpisana przez promotora i studenta.
 3. Jeden egzemplarz pracy magisterskiej/licencjackiej w wersji elektronicznej. Praca w wersji elektronicznej musi być zapisana w formacie DOC, DOCX, ODT lub RTF (w jednym pliku) o nazwie: Praca.licencjacka/magisterska.numer albumu.Nazwisko.Imię na płycie CD lub DVD dostarczona w kopercie.
  1. Płytę CD/DVD należy opisać niezmywalnym flamastrem według następującego schematu:
   • imię/imiona i nazwisko autora pracy,
   • nr albumu autora pracy,
  2. Kopertę należy opisać według następującego schematu:
   • imię/imiona i nazwisko autora pracy,
   • nr albumu autora pracy,
   • tytuł pracy,
   • tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora,
 4. Cztery oświadczenia składane razem z pracą dyplomową (licencjacką/magisterską): drukowane w Sekretariacie Wydziału pok.103 (prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z treścią oświadczeń dostępnych poniżej),
 5. Cztery zdjęcia dyplomowe w stroju wizytowym (wymiar 4,5 x 6,5 cm) podpisane imieniem i nazwiskiem,
 6. Jeżeli student chce uzyskać odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy powinien złożyć podanie w tej sprawie i dodatkowo dwa zdjęcia dyplomowe.
 7. W dniu egzaminu dyplomowego student drugiego stopnia jest zobowiązany zwrócić legitymację studencką do Sekretariatu Wydziału (pokój nr 103).
Wzory dokumentów do pobrania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.