EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

Możliwości pracy  specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przedszkole specjalne, integracyjne, szkoła specjalna, integracyjna na każdym poziomie edukacyjnym (szkoła podstawowa, gimnazjum,  szkoła ponadgimnazjalna przyspasabiająca do pracy), poradnia psychologiczno-pedagogiczna, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawczo-rewalidacyjne.

Wysokość opłaty:  1250 zł za semestr

Sylwetka absolwenta - absolwent studiów podyplomowych jest wyposażony w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające projektowanie i organizowanie procesu edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną                       na różnych poziomach edukacji w placówkach oświatowych, pomocy społecznej i służby zdrowia. Potrafi wykorzystywać w pracy metody, techniki i środki techniczne wspomagające rozwój jednostki niepełnosprawnej intelektualnie,  zna nowoczesne technologie informacyjne, posiada umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i psychicznych ucznia z niepełnosprawnością intelektualną,  tworzenia diagnozy funkcjonalnej i konstruowania w oparciu o nią indywidualnej ścieżki  wsparcia, potrafi pracować w specjalistycznych zespołach.

Adresaci studiów  absolwenci studiów I i II stopnia kierunku pedagogika.

Liczba semestrów – 2

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDMIOTÓW:

Komunikacja interpersonalna: nauczyciel-rodzice-dziecko
Prawne regulacje osób niepełnosprawnych
Psychologiczne aspekty niepełnosprawności
Psychologia kliniczna i psychopatologia
Pedagogika specjalna
Elementy surdopedagogiki
Podstawy tyflopedagogiki
Oligofrenopedagogika
Diagnoza psychopedagogiczna
Diagnoza funkcjonalna
Niewerbalne techniki komunikacyjne
Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością
Metodyka nauczania i wychowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
Metodyka nauczania i wychowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
Wybrane metody pracy z osobami niepełnosprawnymi niedostosowanymi społecznie
Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
Konstruowanie indywidualnych programów rewalidacyjnych
Seminarium dyplomowe
Praktyka


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.