Akademickie Biuro Karier

UWAGA: Akademickie Biuro Karier informuje, że w związku z zawieszeniem zajęć od 12.03 do 8.04 spotkania indywidulne i warsztaty grupowe prowadzone przez doradcę zawodowego zostają przeniesione na inny termin.

Z doradcą zawodowym można się kontaktować przez cały ten czas mailowo: kamila.golab@ignatianum.edu.pl lub telefonicznie 665 007 990.

W razie potrzeby istnieje również możliwość udzielenia porady online.

Oferta Akademickiego Biura Karier

Oferta Doradcy zawodowego ABK AIK