Autor: A.Piechowska

Ekonomiczne Losy Absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie (AIK)

Dane na podstawie Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych prowadzonego na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Głównym źródłem informacji systemowych są dane administracyjne pochodzące z rzetelnych źródeł - systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W  raporcie jedynym źródłem informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy są rejestry Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród absolwentów może jednak istnieć grupa osób, które nie figurują w tych rejestrach. Na konta ZUS tych osób nie wpłynęła dotąd ani jedna składka z jakiegokolwiek tytułu, jednak niekoniecznie musi oznaczać to brak zatrudnienia. W zbiorach ZUS nie są rejestrowane umowy o dzieło oraz umowy zlecenia podpisywane ze studentami (z wyjątkiem umów o dzieło i umów zleceń zawieranych z pracodawcą zatrudniającym daną osobę na umowę o pracę), umowy podpisywane za granicą oraz praca bez formalnej umowy.

Niniejszy raport charakteryzuje zbiorowość absolwentów wszystkich kierunków AIK i należy go traktować jako opis ogólnej sytuacji absolwentów AIK na rynku pracy.

Wśród absolwentów studiów drugiego stopnia Ignatianum, którzy uzyskali dyplom w 2014 r. wystepuje niski wskaźnik bezrobocia: zaledwie 6,3% absolwentow z 2014 r. nie zostało zarejestrowanych w ZUS jako zatrudnieni. Jest to wynik lepszy od średniej krajowej, wg raportu Instytutu Badań Edukacyjnych, opublikowanego w styczniu 2016 r., wśród absolwentów szkół wyższych w Polsce średni poziom bezrobocia wynosi 13%.

93,7% absolwnetów studiów II stopnia Ignatianum pracuje lub pracowało po obronie pracy magisterskiej, przy czym średni czas poszukiwania pracy przez absolwenta to mniej niż 2,5 miesiąca starań.

Również wśród absolwentów studiów pierwszego stopnia zauważalny jest wysoki wskaźnik zatrudnienia - 54,1% z nich pracuje, w większości łącząc dalszą edukację z pracą zarobkową.


ABSOLWENCI STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE:

Raport dotyczy 438 absolwentów studiów I stopnia AIK, którzy uzyskali dyplom w 2014 r.

Absolwenci I stopnia, którzy uzyskali dyplom w 2014 r., którzy:

• występują w rejestrach ZUS (czyli zostali zatrudnieni): 237 osób,

• nie występują w rejestrach ZUS: 201 osób.

Czas poszukiwania pracy:

* Średni czas (w miesiącach) od uzyskania dyplomu do podjęcia pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu: 3,6 MIESIĄCA

* Średni czas (w miesiącach) od uzyskania dyplomu do podjęcia pierwszej pracy na umowę o pracę po uzyskaniu dyplomu: 3,97 MIESIACA

Cały raport dostępny jest pod adresem: http://absolwenci.nauka.gov.pl/reports/AIK_1st_17266.pdf 


ABSOLWENCI STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE:

Raport dotyczy 383 absolwentów studiów II stopnia AIK, którzy uzyskali dyplom w 2014 r.

Absolwenci II stopnia, którzy uzyskali dyplom w 2014 r., którzy:

• występują w rejestrach ZUS (czyli zostali zatrudnieni): 359 osób,

• nie występują w rejestrach ZUS: 24 osoby.

Czas poszukiwania pracy:

* Średni czas (w miesiącach) od uzyskania dyplomu do podjęcia pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu: 2,23 MIESIĄCA

* Średni czas (w miesiącach) od uzyskania dyplomu do podjęcia pierwszej pracy na umowę o pracę po uzyskaniu dyplomu: 2,74 MIESIACA

Cały raport dostępny jest pod adresem: http://absolwenci.nauka.gov.pl/reports/AIK_2st_17266.pdf


Strona internetowa http://absolwenci.nauka.gov.pl/ umożliwia poznanie losów zawodowych absolwnetów poszczególnych kierunków Akademii Ignatianum w Krakowie.

Zainteresowane osoby powinny wybrać na tej stronie dany kierunek studiów a następnie wyselekcjonować z przedstawionych raportów raport dotyczący: 

- Akademii Ignatianum w Krakowie

- wybranego stopnia studiów (I lub II stopnia)

- wybranego trybu studiów (stacjonarne lub niestacjonarne)


Również raporty ogólnopolskie oraz możliwość wygenerowania raportów dla każdej uczelni w Polsce dostępne są pod adresem: http://absolwenci.nauka.gov.pl/


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.