WARSZTATY I SZKOLENIA DLA STUDENTÓW

Autor: Agata Piechowska

Akademickie Biuro Karier systematycznie organizuje i prowadzi warsztaty dla studentów i absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie. Warsztaty  dotyczą zarówno kompetencji interpersonalnych, takich jak komunikacja, autoprezentacja, asertywność, jak również konkretnych umiejętności przydatnych na rynku pracy, związanych z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych oraz pomyślnym przejściem przez procedurę kwalifikacyjną w poszukiwaniu pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dostąpną w menu po lewej stronie


A R C H I W U M   W Y D A R Z E Ń 

animator24 listopada 2017 r. kolejne grupy studentów i absolwentów Ignatianum poznały wyzwania pracy animatora czasu wolnego dla dzieci i dla dorosłych. Warsztaty prowadzone przez firmę ANIMATOR cieszą się dużą popularnością wśród studentów, niestety tym razem zapomnieliśmy zrobić zdjecia w trakcie warsztatów. Nadrobimy następnym razem - kolejne warsztaty z trenerami firmy ANIMATOR odbędą się już na poczatku kolejnego semestru!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tes slajd

17 listopada 2017 r. w ramach Tygodnia Ekonomii Społecznej studenci V roku psychologii, wraz z dr Ewą Jaglarz wzięli udział w wizycie studyjnej w Spółdzielni Socjalnej Równość mieszczacej się przy ul. Bernardyńskiej w Krakowie. W spółdzielni, bedącej podmiotem ekonomii społecznej, zatrudnione są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności z uwagi na choroby psychiczne. Prowadząca działalność Spółdzielni Pani Teresa Misina opowiedziała o zasadach działania tej instytucji, o jej sukcesach komercyjnych, a przede wszystkim o sukcesach w przełamywaniu barier w intergracji zawodowej osób z chorobami psychicznymi. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tes slajd

W programie VIII Tygodnia Ekonomii Społecznej znalazł się również warsztat zorganizowany na terenie AIK i prowadzony przez dra Łukasza Hajduka, praktyka animacji społeczności lokalnych, członka Stowarzyszenia Wczoraj, Dziś, Jutro. Zajęcia, w których wzięli udział m.in. studenci kulturoznawstwa wraz z dr Lilianną Dorak-Wojakowską, pn. "Animacja społeczno-kulturowa jako metoda pracy z lokalną społecznością" w atrakcyjny sposób zapoznały uczestników z konkretnymi wskazówkami i narzędziami umożliwiającymi pobudzanie do aktywności, rozwijanie pasji, budowanie przestrzeni publicznej. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Slajd TES

16 listopada 2017 r. w ramach Tygodnia Ekonomii Społcznej odbył się panel ekspertów nt. aktywizacji osób niepełnosprawnych pn. „Gotowi – niegotowi. Chętni – niechętni. Świadomi – nieświadomi.”  Dr Ewa Jaglarz, dr. Andrzej Grudziński oraz dr Paweł Kaźmierczak wraz ze studentami pracy socjalnej oraz psychologii wzięli udział w panelu dyskusyjnym na temat przygotowania społeczeństwa do świadczenia pracy zawodowej osób niepełnosprawnych. Zaproszonymi ekspertami byli: osoba niepełnosprawna, która jest czestnikiem rynku pracy, opiekun osoby niepełnosprawnej intelektualnie, kierownik warsztatu terapii zajęciowej oraz kierownik zakładu aktywności zawodowej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Slajd Academy of Professionals

14 listopada 2017 r. grupa studentów filologii angielskiej wzięła udział w anglojęzycznych warsztatach poświęconych procesom rekrutacji w miedzynarodowych korporacjach. Warsztaty prowadzone przez trenerki z firmy Alexander Mann Solutions, w ramach Academy of Professionals były pierwszymi z całego cyklu zajęć, kóre będziemy oferować studentom Ignatianum.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Warsztaty TES


13 listopada 2017 r. studenci turystyki i rekreacji wraz z dr Piotrem Krzysztoforskim wzięli udział w zajęciach wchodzących w skład VIII Tygodnia Ekonomii Społecznej organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Wykład z elementami warsztatu pt. "Lokalne produkty kulturowo-turystyczne w ofercie podmiotów ekonomii społecznej" prowadzony przez Olgę Gałek z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych, zapoznał uczestników z możliwościami wdrażania przez podmioty ekonomii społecznej lokalnych produktów kulturowo-turystycznych, z zachowaniem wartości regionalnych, przy zaangażowaniu wielu mieszkańców z danego terenu. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 oraz 20 października 2017 r. studenci Ignatianum wzięli udział w spotkaniach informacyjnych oraz warsztatach wzmacniajacych ich kompetencje przydatne na rynku pracy. Ogólnopolski Tydzień Kariery organizowany przez Wojewódzkie Urzędy Pracy z całego kraju i odbywający się m.in. na terenie uczelni wyższych dał okazję studentom do dołączenia do programu Kierunek Kariera, oferujacego udział w warsztatach "Pomnóż umiejętności i możliwości - stwórz swoje portfolio" będącymi pierwszym krokiem do uzyskania dofinansowania do różnorodnych kursów, jak np. kursy językowe lub IT.  

Ofertę dołączenia do międzynarodowej Organizacji World Youth Alliance (WYA) przedstawiła pani Beata Wylaź, zachęcając jednocześnie do wzięcia udziału w Konferencji Wschodzących Liderów w Brukseli, gdzie organizacjia dofinansowuje uczestnikom koszty podróży i pobytu. WYA to międzynarodowa organizacja młodzieżowa, której celem jest promowanie godności człowieka poprzez edukację, orzecznictwo i kulturę. 

Ogólnopolski Tydzień Kariery pozwolił również studentom na zapoznanie sie z ofertą certyfikacji posiadanych kompetencji miękkich wg. metodologii LEVER. Podstawą certyfikacji jest założenie, że wiedzę i umiejętności nabywamy nie tylko w trakcie edukacji formalnej – uczymy się w trakcie całego życia, w różnych okolicznościach i podczas wykonywania różnorodnych czynności: podczas wolontariatu, w pracy, w czasie wolnym, rozwijając swoje hobby, czy opiekując się dziećmi. Bardzo często nie zdajemy sobie przy tym sprawy, jak dużo wiemy i potrafimy, LEVER odkrywa nasze kompetencje i pomaga ocenić ich poziom wpływając na rozwój zawodowy.

Ogólnopolski Tydzień Kariery w Ignatianum

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21 marca 2017 r. pani Marta Bohdziewicz-Lulewicz z Małopolskiego Ośrodka Koordynacji Ekonomii Społecznej, instytucji działającej w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przeprowadziła szkolenie dla studentów Ignatianum poświęcone tematyce przedsiębiorstw społecznych.

Czterogodzinne szkolenie "Przedsiębiorstwo społeczne krok po kroku" zapoznało uczestników ze specyfiką przedsiębiorstw społecznych, zasadami tworzenia oraz możliwościami uzyskania dofinansowania takiej działalności.

ROPS_MOKES

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27 lutego 2017 r. odbył się  Dzień informacyjny: możliwości praktyk zagranicznych dla studentów.

Pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej oraz Akademickiego Biura Karier Ignatianum przedstawiali studentom możliwości odbycia praktyk w okresie wakacji (i nie tylko) w wybranym kraju Europy oraz uzyskaniu stypendium z programu Erasmus+.

Podczas wydarzenia, przy stoiskach informacyjnych przy głównym wejściu Akademii Ignatianum obecni byli przedstawiciele firm Job Trust i Animator Center, którzy przedstawili oferty praktyk oraz pracy wakacyjnej.

Dzien informacyjny praktyk Erasmus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W dniach 30 listopad  - 1 grudzień 2016 r. finaliści konkursu ABK "Zostań certyfikowanym Animatorem Czasu Wolnego. Pracuj, baw się, zarabiaj” wzięli udział w dwudniowym szkoleniu zamkniętym „Animator Czasu Wolnego”, przeprowadzonym przez trenerkę z firmy Animator.
18 studentów zdobyło wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Zdobyte certyfikaty ułatwią znalezienie pracy zarówno w branży turystycznej jak i edukacyjnej oraz związanej z działaniami w kulturze.


WARSZTATY ABK z Animator

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 listopada 2016 r. w ramach Tygodnia Ekonomii Społecznej ROPS studenci Ignatianum wzięli udział w wizycie studyjnej w Kinokawiarni KIKA prowadzonej przez Fundację Wspierania Sztuki Filmowej Cyrk Edison.

O tym, czy można zarobić na kulturze i jak dotrzeć z ofertą kulturalną do mieszkańców ulicy, na której mieści się kino, studenci dr Łukasza Burkiewicza rozmawiali z Bogdanem Balickim – jednym z szefów fundacji.

ABK w KIKA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 listopada 2016 r. druga grupa studentów kulturoznawstwa w Ignatianum, tym razem pod przewodnictwem  dr Lilianny Dorak-Wojakowskiej, miała okazję uczestniczyć w warsztatach „Lokalne produkty kulturowo - turystyczne w ofercie podmiotów ekonomii społecznej”, finansowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej celem promowania ekonomii społecznej.

Czy wdrażanie lokalnych produktów kulturowo-turystycznych na wysokim poziomie, z zachowaniem wartości regionalnych, przy zaangażowaniu wielu mieszkańców z danego terenu przez podmioty ekonomii społecznej jest możliwe? A może jest to możliwe jedynie przy połowicznym zachowaniu wartości kulturowych w małej skali?------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 listopada 2016 r. studenci Ignatianum wzięli udział w warsztatach „Lokalne produkty kulturowo - turystyczne w ofercie podmiotów ekonomii społecznej”. Dołączyliśmy tym samym do współpracy małopolskich uczeni z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w zakresie promowania ekonomii społecznej w ramach Tygodnia Ekonomii Społecznej.
Studenci dr Piotra Krzysztoforskiego dowiedzieli się o możliwościach wdrażania przez podmioty ekonomii społecznej lokalnych produktów kulturowo-turystycznych, z zachowaniem wartości regionalnych, przy zaangażowaniu wielu mieszkańców z danego terenu. W czasie zajęć omawiano na czym polegają trudności oraz co zrobić aby działanie przerodziło się w stały rozwój i miejsca pracy. Przeanalizowano jak ważną rolę w tworzeniu, koordynacji, współpracy ma lider, animator. Studenci turystyki i rekreacji poznali dobre realizacje i stworzyli swoje projekty planów wdrożenia lokalnych produktów kulturowo-turystycznych.

Warsztaty prowadził Piotr Firlej, członek, współpracownik i pracownik organizacji trzeciego sektora, właściciel firmy Centrum Usług Turystycznych i Przedsiębiorczości.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 kwietnia 2016 r. studenci Ignatianum skorzystali z okazji zdiagnozowania swoich kompetencji zwiazanych z przedsiebiorczoscią. Warsztaty „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – cecha, sposób działania czy potencjał do prowadzenia firmy” zgromadziły studentów zainteresowanych wykorzystaniem przedsiębiorczości  w planowaniu kariery zawodowej.

przedsiebiorczość-warsztaty

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22 lutego oraz 11 kwietnia 2016 r. kolejne grupy studentów i absolwentów Ignatianum poznały wyzwania pracy animatora czasu wolnego dla dzieci i dla dorosłych. Warsztaty prowadzone przez firmę ANIMATOR cieszą się dużą popularnością wśród studentów.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 grudnia 2015 r. firma Animator po raz kolejny zorganizowała dla studentów Ignatianum warsztaty wprowadzajace z ANIMACJI CZASU WOLNEGO.

Animator grudzień

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 grudnia 2015 r. odbyły się warsztaty "Stres w pracy? - Znajdź rozwiazanie!" prowadzone przez psychologa i pracownika Państwowej Inspekcji Pracy. Warsztaty miały na celu inspirowanie do rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem poprzez poznanie mechanizmów rządzących stresem, uświadomienie sobie przyczyn oraz poznanie skutków. Spotkanie służyło upowszechnianiu informacji o działaniach, jakie należy podjąć, aby móc skutecznie zarządzać stresem i zagrożeniami psychospołecznymi dla zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24 listopada 2015 r. był dniem z Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych (KZZ). Każdy zainteresowany mógł podejść do sali 102 i poświęcając 40 minut wypełnić KZZ celem określenia preferencji i zainteresowań zawodowych, wyboru lub zmiany zawodu, określenia kierunku dalszego szkolenia lub kształcenia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23 listopada 2015 r. studenci Ignatianum skorzystali z okazji poznania poziomu swoich kompetencji zawodowych poprzez udział w warsztatach Assessment Center prowadzonych przez trzy Panie Psycholog z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 listopada 2015 r. odbyły się warsztaty prowadzone przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy oraz przedstawicieli firmy Phillip Morris Kraków. Studenci  poszerzyli swoją wiedzę nt. rynku i prawa pracy a następnie w drugiej części tego wydarzenia poznali możliwości rozwoju w strukturach firmy Phillip Morris i oczekiwania dotyczące kandydatów.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 października 2015 r. specjaliści z firmy ITI Neovision przeprowadzili ze studentami „Trening kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów”. Warsztat dedykowany był osobom, chcącym rozwijać swój twórczy potencjał, szukającym dobrych rozwiązań, również dla złożonych problemów. Do twórczości zdolni są wszyscy pragnący wyjść poza rutynę i schemat w codziennym życiu i pracy!

Slajd warsztaty nc+

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


13 października 2015 r. dzięki stałej współpracy z firmą Animator studenci Ignatianum ponownie skorzystali z udziału w warsztatach z ANIMACJI CZASU WOLNEGO.

WARSZTATY Z ANIMACJI CZASU WOLNEGO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25 marca 2015 r. studenci Ignatianum po raz kolejny mieli okazję wziąć udział w warsztatach wprowadzających z ANIMACJI CZASU WOLNEGO. Pracownik firmy Animator zapoznal studentow m.in. z podstawami zabawy z chustą animacyjną, modelowaniem balonikowych zwierzaków i tańcami animacyjnymi.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


22 stycznia 2015 r. firma Animator zorganizowała dla studentów Ignatianum warsztaty wprowadzajace z ANIMACJI CZASU WOLNEGO.
 


Uczestnicy zapoznali się z rolą animatora oraz znaczeniem animacji. Program obejmował:
- zabawy z chustą animacyjna (propozycja kilku zabaw ruchowych i edukacyjnych)
- tańce animacyjne m.in. mini disco
- gry z show time (jak przygotować wieczorne show lub imprezę tematyczną)
- gry i zabawy integracyjne
- sztuka wystąpień publicznych

Firma Animator współpracuje z największymi touroperatorami w Polsce i za granicą m.in. Wezyr, Grecos Holiday, Cester, Mango Club, Kartago Tour, Adm Stars.

Szkolenie było skierowane przede wszystkim do studentów i absolwentów turystyki i rekreacji, ale również przydatne dla studiujących na kierunkach pedagogicznych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.