Strona główna Stypendia Komunikaty Decyzje stypendialne dla wniosków złożonych w październiku i w listopadzie


04.12.2021

Decyzje stypendialne dla wniosków złożonych w październiku i w listopadzie


Szanowni Studenci/Doktoranci,
uprzejmie informuję, że Ci z Państwa którzy poprawnie złożyli w październiku oraz w listopadzie wniosek o przyznanie stypendium (socjalnego, rektora i/lub dla osób niepełnosprawnych), mają już udostępnione w systemie USOSweb decyzje stypendialne. Proszę o wnikliwe zapoznanie się treścią decyzji. Ścieżka dostępu do decyzji: "DLA WSZYSTKICH" -> "WNIOSKI" -> "LISTA PISM ADMINISTRACYJNYCH".

 

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNĄ DECYZJĘ

Wypłata rat stypendialnych nastąpi nie później niż do 22 grudnia br. Każda rata (tj. październikowa, listopadowa oraz grudniowa) będzie wypłacana pojedynczo - osobnym przelewem.
Od stycznia do czerwca 2022 r. raty stypendialne będą wypłacane nie wcześniej niż 20 dnia każdego miesiąca.

 

WAŻNE - ZGŁASZANIE ZMIAN

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, utraty dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej, osoba uprawniona do świadczeń jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym Centrum Obsługi Studenta/stypendia@ignatianum.edu.pl (w terminie 7 dni od zaistniałej sytuacji) zgodnie z § 11 ust. 9 Regulaminu, w formie złożenia w siedzibie COS (p. 103) wniosku o ponowne przeliczenie dochodów. Po więcej informacji zapraszam na stronę www. ignatianum.edu.pl/stypendia
Z wyrazami szacunku
---
mgr Natalia Karpierz
Kierownik Centrum Obsługi Studenta;
Przewodniczący Komisji Stypendialnej
Akademii Ignatianum w Krakowie