Dokumenty do pobrania

Spotkania z doradcą zawodowym są organizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Akademickie Biuro Karier Akademii Ignatianum w Krakowie

zaprasza studentów 2 i 3 roku studiów licencjackich, 1 i 2 roku studiów magisterskich II stopnia oraz 4 i 5 roku studiów magisterskich pięcioletnich na bezpłatne spotkania z doradcą zawodowym!

Dokumenty do obrania:

  • Regulamin Rekrutacji oraz spotkań z doradcą zawodowym,
  • Formularz zgłoszeniowy,
  • Oświadczenie kandydata,
  • Umowa.

Formularze są dostępne również w Akademickim Biurze Karier.

Formularze muszą być uzupełnione czytelnie i podpisane.