Strona główna Wydział Filozoficzny O wydziale Władze Rada Wydziału dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK – Dziekan


dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK – Dziekan

 dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK

 Dziekan Wydziału Filozoficznego

 e-mail:  dziekanwf@ignatianum.edu.pl

 

 

 

 

W semestrze letnim r. ak. 2021/2022 dyżury odbywają się we wtorki od 10:00 do 11:00 w Centrum Medialne WAM, 1 piętro, pokój 2 po wcześniejszym ustaleniu drogą elektroniczną: dziekanwf@ignatianum.edu.pl

Obszary badań

Wybrane zagadnienia z zakresu filozofii społecznej, politycznej i egzystencjalnej, a także filozofii wychowania, etyki i kultury. Problematyka ta dotyczy zwłaszcza takich zagadnień jak:

w obszarze filozofii społecznej i politycznej: koncepcje obywatelskości i jej etosu, modele społeczeństwa obywatelskiego, podmiotowość społeczeństwa, etyka życia publicznego;

w obszarze filozofii kultury: źródła kultury europejskiej, koncepcje kultury – ich filozoficzne założenia i transformacje, dziedzictwo kulturowe;

w obszarze antropologii filozoficznej i filozofii egzystencjalnej: myśl Sørena Kierkegaarda – zagadnienie estetycznego, etycznego i religijnego sposobu egzystencji;

w obszarze filozofii wychowania: greckie koncepcje paidei - zwłaszcza - Protagorasa, Sokratesa, Platona i Arystotelesa, wybrane zagadnienia polskiej myśli wychowawczej okresu renesansu.

Publikacje - wybór

A. Monografie

Wspólnotowość. W poszukiwaniu spoiwa wspólnoty politycznej. Akademia Ignatianum w Krakowie – Wydawnictwo WAM, Kraków 2017, ss. 195. ISBN 978-83-7614-326-2 (Akademia Ignatianum w Krakowie), ISBN 978-83-277-1416-9 (Wydawnictwo WAM).

Obywatelskość. Wybrane europejskie ujęcia filozoficzne i kulturowe. Studium historyczno-hermeneutyczne. Wydawnictwo Ignatianum – Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, ss. 379. ISBN 978-83-7614-151-0 (Wydawnictwo Ignatianum), ISBN 978-83-7767-987-6 (Wydawnictwo WAM).

W drodze do podmiotowości społeczeństwa. Chrześcijańska formacja społeczeństwa polskiego w okresie przemian ustrojowych na przykładzie działalności Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, Wydawnictwo WAM – Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, Kraków 2002, ss. 231. ISBN 83-7097-974-2 (Wydawnictwo WAM), ISBN 83-914-880-1-2 (Wydawnictwo SChDW).

B. Rozdziały w pracach zbiorowych

Co nas łączy? Szkice filozoficzne, [w:] Wyzwania integracji społecznej w Polsce, Stefan Frydrychowicz (red. nauk.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018, s. 21-33. ISBN: 978-83-7614-368-2.

Piotr Skarga’s “The Soldier’s Devotion” and the Idea of the “devout Christian soldier”, [w:] Holy War in Late Medieval and Early Modern East-Central Europe, eds. Janusz Smołucha, John Jefferson, Andrzej Wadas, Akademia Ignatianum w Krakowie – Wydawnictw WAM, Kraków 2017, s. 123-145. ISBN: 978-83-7614-328-6 (AIK), 978-83-277-1417-6 (WAM).

Koncepcja wolności w pierwodruku Kazań sejmowych Piotra Skargi Societatis Iesu. Studium hermeneutyczno-filozoficzne, [w:] Dzieło chwali mistrza. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Irenie Popiołek z okazji 50-lecia pracy artystycznej i pracy pedagogicznej, red. A. Królikowska, M. Łątkowski, B. Topij-Stępińska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 329-340. ISBN: 978-83-7614-310-1 (AIK), 978-83-277-1350-6 (WAM), ss. 440.

Wolne, niepodległe i ściśle neutralne Miasto Kraków w doniesieniach „Gazety Krakowskiej” (16 lipca – 22 października 1815 r.), [w:] Narodziny Rzeczpospolitej Krakowskiej. Relacje – Obrazy – Wspomnienia, Monika Stankiewicz-Kopeć, Tadeusz Budrewicz (red.), Wydawnictwo WAM – Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2016, s. 9-15. ISBN 978-83-277-1231-8 (Wydawnictwo WAM), 978-83-7614-256-2 (Wydawnictwo Ignatianum).

Prolegomena filozofii kultury – Dziedzictwo kulturowe [w:] Region. Współczesne przejawy dziedzictwa, Wanda Musialik (red. nauk.), Studia i Monografie Politechniki Opolskiej z. 402, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2014, ISBN 978-83-64056-90-1, ISSN 1429-6063.

Prawidło ludzkich dziejów i koncepcja Rzeczypospolitej w „Kazaniach sejmowych” Piotra Skargi. Szkice filozoficzno-literackie, [w:] Stanisław Nabywaniec, Tomasz Bednarz (red.), Thesauri civitatis Jaroslaviensis. Skargowskie i jezuickie dziedzictwo kultury i wiary w Jarosławiu, Jarosław 2013, ss. 225. Recenzja naukowa: dr hab. Sławomir Zabraniak.  ISBN 978-83-63452-86-5, s. 159-177.

Solzhenitsynesque inspirations in the philosophy of European dissidentism of the latter half of the 20th century. Philosophical-cultural sketches, [w:] Russian Thought and Europe: Reception, Polemics and Development, Józef Bremer, Tomasz Homa, Teresa Obolevitch (red.), Wydawnictwo WAM – Wydawnictwo IGNATIANUM, Kraków 2013, ss. 598. Recenzja naukowa: Jozef Matula, Polacky University Olomouc (Czech Republic) i Svetlana Panich, The Alexander Solzhenitsyn Memorial House of the Russian Abroad (Moscow, Russia). ISBN 978-83-7767-948-7 (Wydawnictwo WAM), ISBN 978-83-7614-140-4 (Wydawnictwo IGNATIANUM), s. 569-580.

In search for the bond of the united Europe. The study of political philosophy, [w:] The Identity: Global, European and Local Perspective. Anthology, Wanda Musialik (red. nauk.), Studia I Monografie Politechniki Opolskiej z. 367, Opole 2013, ss. . Recenzja naukowa: prof. Wiesława Korzeniowska, prof. Wojciech Świątkiewicz. ISNB 978-83-64056-40-6, s. 43-53.

Kody kulturowe Biblii – motyw wędrowcy i tułacza. Próba interdyscyplinarnej interpretacji, [w:] Tomasz Homa, Krzysztof Duda, (red.), Turystyka w kulturze – kultura w turystyce, Wydawnictwo Episteme, Kraków 2011, ss. 288. Recenzja naukowa: dr hab. Andrzej Krasnodębski. ISBN 978-83-7759-004-1, s. 11-27.

Zagadnienie kłamstwa w sferze politycznej życia publicznego. Między starożytnością a współczesnością – szkice filozoficzne, [w:] Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska (red. naukowa), Kłamstwo w życiu publicznym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2009, ss. 299. Recenzja naukowa: prof. Krzysztof Wieczorek, dr hab. Krzysztof Stachewicz, prof. UAM. ISBN 978-83-7438-243-4, s. 177-189.

Etos samorządowca w świetle społecznej myśli Kościoła katolickiego, [w:] Rajmund Morawski, Teresa Jemczura (red. naukowa), W kierunku samoorganizacji społecznej. Społeczeństwo obywatelskie w działaniu, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2009, ss. 256. Recenzja naukowa: dr hab. Wanda Musialik. ISBN 978-83-60730-28-7, s. 18-26.

Christliches Menschenbild. Anthropologische Skizzen, [w:] Ian Kaplow (Hrsg.), Mensch, Bild, Menschenbild. Anthropologie und Ethik in Ost-West-Perspektive, Velbrück Wissenschaft, Weilerswist 2009, ss. 157. ISBN 978-3-938808-55-9, s. 97-113.

Oblicza kultury politycznej – Kultura społecznego procesu komunikacji, [w:] Dorota Gizicka, Wojciech Gizicki (red. naukowa), Człowiek i społeczeństwo wobec wyzwań współczesności. Aspekty kulturowe i społeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 216. Recenzja nauk.: prof. dr hab. Zbigniew Rykiel, dr hab. Arkadiusz Jabłoński. ISBN 978-83-7441-930-7, s. 90-99.

Non-governmental Organizations and Initiatives in the Public Sphere of the Civil Society in Poland after 1989, [w:] Michał Baran, Marek Babik (editors), Organized Civilization, Wydawnictwo WAM – Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Kraków 2008, ss. 263. Recenzja naukowa: prof. dr hab. Zbigniew Nęcki, prof. dr hab. Ryszard Terlecki, dr hab. Adam Solak. ISBN 978-83-89631-95-4 (WSFP „Ignatianum”), s. 139-194.

Społeczność polityczna a Wspólnota Kościoła. Historia – teraźniejszość – perspektywy, [w:] Andrzej Gielarowski, Tomasz Homa , Marek Urban, (red. naukowa),Odczarowania. Człowiek w społeczeństwie, Wydawnictwo WAM – Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Kraków 2008, s. 241. Recenzja naukowa: dr hab. Aleksander Bobko, prof. UR. ISBN 978-83-89631-94-7 (WSFP „Ignatianum”), s. 83-105.

Biblijne koncepcje człowieka. Szkice antropologiczne, [w:] Janusz Mółka SJ, Grzegorz Łuszczak SJ (red. naukowa), Docere et educare. Książka dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Kubikowi SJ z okazji 50. rocznicy kapłaństwa oraz 60. rocznicy życia zakonnego. Wydawnictwo WAM – Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Kraków 2008, ss. 470. ISBN 978-83-89631-98-5 (WSFP „Ignatianum”), ISBN 978-83-7505-203-9 (Wydawnictwo WAM), s. 53-67.

Braucht Europa Religion?, [w:] Ralph Bergold, Reinhard Hohmann (Hg.), Europa. Seine Werte. Seine Zukunft. Katholisch-Soziales Instytut der Erzdiözese Köln, Bad Honnef 2007. ISBN 978-3-927566-41-5. Wersja skrócona: s. 87-90; pełny tekst: wersja CD stanowiąca integralną część publikacji.

Wobec dziedzictwa totalitaryzmu – Angesichts des Erbes des Totalitarismus, [w:] Ralf Bergold, Franz Bittner, Georg Düchs, Erica Schuster, (Hg.), Europa lernen. Geschichte und Perspektiven katholischer Erwachsenenbildung in Europa, Europäische Föderation für katholische Erwachsenenbildung, Krems 2005, ss. 63. ISBN 3-200-00450-9. Wersja polska: s. 21-25, wersja niemiecka: s. 26-31.

Il mistero dell’estetico nell’esistenza di A in Διαψάλματα di Søren Kierkegaard, [w:] Józef Bremer SJ, Robert Janusz SJ (red.), Philosophia rationis magistra vitae, t. 2, Wydawnictwo WAM – Wydawnictwo „Ignatianum”, Kraków 2005, ss. 440. ISBN 83-7318-493-7 (Wydawnictwo WAM), ISBN 83-89631-28-8 (Wydawnictwo „Ignatianum”), s. 116-145.

C. Artykuły w czasopismach międzynarodowych i krajowych

At the Greek Source of European Culture – Παιδεία. An Outline of the Philosophical Premises of Selected Concepts of "Paideia" from the Greek Classical Period. Part 1: The Concept of "Paideia" in the Thought of Protagoras, [w:] „SYN/THESIS”, 1/2014, s. 67-83. Wydawca: Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ateny. ISSN 2241-6145.

Koncepcja „rzeczywistego społeczeństwa obywatelskiego” i jego „kultury” w „Polityce i namiętności" Michaela Walzera. Szkice z filozofii politycznej, [w:] „Episteme”. Czasopismo naukowo-kulturalne. 16/2012, t. 1, s. 325-335. Wydawca: Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury „Episteme”. ISSN 1895-4421.

W poszukiwaniu ideału człowieka pięknego – kulturotwórcze inspiracje areté, [w:] „Episteme”. Czasopismo naukowo-kulturalne. 10/2010, t. III, s. 141-154. Wydawca: Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury „Episteme”. ISSN 1895-4421.

Koncepcja „egzystencji autentycznej” w ujęciu Václava Havla. Próba analizy, [w:] „Episteme”. Czasopismo naukowo-kulturalne. 10/2010, t. II, s. 171-186. Wydawca: Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury „Episteme”. ISSN 1895-4421.

Duchowy niepokój, czyli o sumieniu słów kilka, [w:] „Horyzonty Wychowania”, 4/2005 (8), Kraków 2005, s. 27-42. Wydawca: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie – Wydział Pedagogiczny. ISSN 1643-9171.

Dylematy tożsamości, [w:] „Horyzonty Wychowania”, 4/2005 (7), Kraków 2005, s. 237-257. Wydawca: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie – Wydział Pedagogiczny. ISSN 1643-9171.

Rozum i wiara w egzystencji Jednostki według „Bojaźni i drżenia” Sørena Kierkegaarda, [w:] Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie, 2000-2001, s. 127-140. Wydawca: Wydawnictwo „Ignatianum” – Wydawnictwo WAM, Kraków 2001. ISSN PL 0860-9675.

D. Tłumaczenia

Tomasz Grzywacz, Dobro moralne a autentyczna realizacja człowieka, [w:] „Horyzonty Wychowania”, 4/2005 (7), s. 61-79. ISSN 1643-9171. Wydawca: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie – Wydział Pedagogiczny. (Tłumaczenie z języka włoskiego).

Sergio Bastianel, Formacja moralna. Wymiar etyczny i chrześcijański, [w:] „Horyzonty Wychowania”, 3/2004 (6), s. 31-45. ISSN 1643-9171. Wydawca: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie – Wydział Pedagogiczny. (Tłumaczenie z języka włoskiego).

Carlo Maria Martini, Jaka polityka?, Wydawnictwo WAM, Kraków 1995. (Tłumaczenie z języka włoskiego).

Projekty

Higher Education For Social Transformation (HEST). Międzynarodowy projekt naukowo-badawczy i rozwojowo-wdrożeniowy. Czas trwania: 2016 - 2031. Udział w Projekcie: koordynator klastra Anthropology. Więcej ...

Pomniki polskiej myśli chrześcijańskiej XX wieku. Projekt naukowo-badawczy (0033/FIL/2016/90). Czas trwania: 27.12.2016 - 26.12.2020. Finansowanie: Budżet Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizator: Wydział Filozoficzny Akademii Ignatianum w Krakowie. Koordynator merytoryczny Projektu: dr hab. Piotr S. Mazur, prof. AIK. Udział w Projekcie: realizator zadania badawczego. Więcej ...

Nauka - Religia. Grant (1/AIK/BP/2015). Czas trwania: 1.10.2015 - 30.06.2016. Finansowanie: Fundacja Centrum Kopernika w Krakowie. Organizator: Akademia Ignatianum w Krakowie. Udział w Grancie: realizator zadań w ramach modułu UTW.

Training of managers responsible for employees issues on the basis of social dialogue in Europe. Międzynarodowy projekt edukacyjny. Czas trwania: 2009-2012. Finansowanie: Program UE Europejski Dialog Społeczny. Koordynator generalny: Europäisches Zentrum für Arbeitsnehmerfragen (Niemcy). Koordynacja akademicka: Universidad San Pablo-CEU Madrid (Hiszpania), Università Milano Bicocca (Italia), „Fidestra” – Associação para a Formação, Investigação e Desenvolvimento Social dos Trabalhadores” (Portugalia), Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie, aktualnie Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska). Udział w Projekcie: polski koordynator akademicki Projektu ze strony WSFP „Ignatianum” w Krakowie.

Pakt dla Małopolski. Zrównoważony rozwój Regionu: Kultura – Nauka – Gospodarka. Moduł: Podyplomowe Studia z Wiedzy o Kulturze i Filozofii. Regionalny projekt edukacyjny. Czas trwania: 2008-2009. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie i Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. Udział w Projekcie: koordynator Projektu.