Strona główna Wydział Filozoficzny O wydziale Władze Rada Wydziału dr Krzysztof Duda – Prodziekan ds. Studenckich


dr Krzysztof Duda – Prodziekan ds. Studenckich

W semestrze letnim r. ak. 2020/2021 dyżury odbywają się po wcześniejszym ustaleniu drogą elektroniczną: prodziekan.studenciwf@ignatianum.edu.pl