Informator dla doktorantów

 

SEKRETARIAT STUDIÓW DOKTORANCKICH 

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH WF

dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK 

e-mail: janusz.smolucha@ignatianum.edu.pl 

tel. kom. 669 003 580

Dyżur: czwartek, godz. 17.30 – 18.30 

na platformie Microsoft Teams i stacjonarnie w pokoju 310

Przed przyjściem na dyżur proszę zaanonsować się poprzez adres e-mail ze wskazaniem zdalnej bądź stacjonarnej formy konsultacji.