Instytut Badań Historycznych

Instytut Badań Historycznych (IBH) jest jednostką prowadzącą działalność naukowo-badawczą w ramach Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie.

Umocowanie prawne IBH. Instytut został utworzony Uchwałą nr 79/2016/2017 Rady Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 13 czerwca 2017 roku. W dniu 27 czerwca 2017 roku Senat Akademii Ignatianum w Krakowie Uchwałą nr 63/2016/2017 zatwierdził jego utworzenie.

Podstawowa działalność naukowa i badawcza IBH. Do podstawowej działalności naukowo-badawczej Instytutu Badań Historycznych należy: (1) kształcenie pracowników naukowych w zakresie nauk historycznych uprawianych w Instytucie, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, a także (2) prowadzenie badań naukowych, prac naukowo-dokumentacyjnych i prac rozwojowych w zakresie historii dawnej i współczesnej, zwłaszcza w obszarach:

  1. historii Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem historii Towarzystwa Jezusowego w Europie oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie; 

  2. historii Polski i Europy, ze szczególnym uwzględnieniem ich kulturowych, religijnych, politycznych, gospodarczych i cywilizacyjnych dziejów oraz wzajemnych oddziaływań; 

  3. historii relacji kulturowo-religijnych i cywilizacyjnych między Europą a Dalekim i Bliskim Wschodem oraz ich współczesnych implikacji w stosunkach między Zachodem i Wschodem.