Strona główna Wydział Filozoficzny Badania naukowe Instytut Badań Historycznych


Instytut Badań Historycznych

Instytut Badań Historycznych prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie historii dawnej i współczesnej, zwłaszcza w obszarach:

  1. historii Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem historii Towarzystwa Jezusowego w Europie oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie; 

  2. historii Polski i Europy, ze szczególnym uwzględnieniem ich kulturowych, religijnych, politycznych, gospodarczych i cywilizacyjnych dziejów oraz wzajemnych oddziaływań; 

  3. historii relacji kulturowo-religijnych i cywilizacyjnych między Europą a Dalekim i Bliskim Wschodem oraz ich współczesnych implikacji w stosunkach między Zachodem i Wschodem.