Katedra Historii Politycznej

Rok akademicki 2020/2021

(pokój 506)

 

Stanowisko
 

Tytuł/Stopień 

Imię i nazwisko 

Kontakt uczelniany adres e-mail
numer tel. służbowego

Kierownik Katedry

Profesor AIK

dr hab., prof. AIK

Filip Musiał

filip.musial@ignatianum.edu.pl

Profesor AIK

 dr hab., prof. AIK

Witold Mazurek

witold.mazurek@ignatianum.edu.pl

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr

Maciej Korkuć

maciej.korkuc@ignatianum.edu.pl

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr

Marek Lasota

marek.lasota@ignatianum.edu.pl

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr

Joanna Lubecka

joanna.lubecka@ignatianum.edu.pl

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr

Michał Wenklar

michal.wenklar@ignatianum.edu.pl

 

1.      Opis Katedry (założenia programowe Katedry):

     2.      Główne obszary i kierunki działalności Katedry:

      a. Działalność dydaktyczna członków Katedry (kierunek studiów, rok studiów, typ studiów, rodzaj zajęć)

       b. Działalność naukowo-badawcza – badania zespołowe 

       c. Działalność naukowo-badawcza – badania własne:

       d. Inne prace badawcze 

 3. Współpraca z Katedrami i innymi Instytucjami:

    a. W ramach własnego Instytutu

     b. W ramach Wydziału  

      c. W ramach Akademii Ignatianum w Krakowie

      d. W ramach współpracy z uczelniami i instytucjami krajowymi:   

      e. W ramach współpracy z uczelniami i instytucjami zagranicznymi: 

                                        4. Animacja życia akademickiego (np. opieka nad Kołami Naukowymi, wykłady otwarte…):

      a. W Akademii Ignatianum w Krakowie 

      b. W środowisku krakowskim    

      c. Na poziomie krajowym

     d. Na poziomie międzynarodowym