Kierunek i specjalności

FILOZOFIA

Studia stacjonarne

 

Scieżki kształcenia:

  • Etyka i Coaching
  • Filozofia klasyczna i współczesna
  • Filozofia umysłu z elementami kognitywistyki