Kierunki i ścieżki kształcenia

PEDAGOGIKA

Studia pierwszego stopnia licencjackie trwają 6 semestrów (3 lata) zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.
W systemie stacjonarnym na kierunku pedagogika student może wybrać następujące ścieżki kształcenia:

  • logopedia,
  • resocjalizacja kreująca,
  • pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną.

W systemie niestacjonarnym na kierunku pedagogika student może wybrać następujące ścieżki kształcenia:

  • resocjalizacja kreująca,
  • pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną.

 

PRACA SOCJALNA

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne.

Ścieżki kształcenia:

  • praca socjalna z dzieckiem i z rodziną,
  • aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych.

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne.