Koło Naukowe Doktorantów

Od 10.05.2019r. na uczelni funkcjonuje Koło Naukowe Doktorantów Pedagogiki przy Instytucie Nauk o Wychowaniu na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie.

Opiekę naukową nad funkcjonowaniem i działalnością Koła Naukowego Doktorantów sprawują s. prof. dr hab. Anna Walulik oraz ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek.  

 

Osoby funkcyjne:

Przewodnicząca Koła Naukowego Doktorantów – Izabela Przybylska

Zastępca przewodniczącej Koła Naukowego Doktorantów – Danuta Kądziołka

Skarbnik – Grzegorz Zelek

Sekretarz – Weronika Baracz.

Główna działalność koła skupiona jest na poszerzaniu horyzontów, tworzeniu warunków do samokształcenia i podwyższania poziomu wiedzy z dziedziny pedagogiki, prowadzeniu prac naukowo-badawczych, włączaniu się w działalność Akademii Ignatianum poprzez organizację różnego rodzaju konferencji, sympozjów, warsztatów tematycznych.