Strona główna Wydział Filozoficzny Badania naukowe Instytut Psychologii Otwarte Zebrania Naukowe Instytutu Psychologii AIK


Otwarte Zebrania Naukowe Instytutu Psychologii AIK

Otwarte Zebrania Naukowe Instytutu Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie są wydarzeniem, które odbywa się kilka razy w trakcie roku akademickiego. Pomysł OZN zrodził się z potrzeby zaznajomienia się z różnymi ideami, poglądami i projektami badawczymi z zakresu psychologii i nauk pokrewnych, które realizowane są zarówno przez pracowników naukowych Instytutu Psychologii AIK oraz naukowców z innych ośrodków akademickich. Celem spotkań jest zatem wymiana myśli i inspiracji, swobodna dyskusja, ale także integracja - z jednej strony społeczności akademickiej IP AIK oraz samego Instytutu z ośrodkami zewnętrznymi.

Otwarte Zebrania Naukowe IP AIK mają charakter wykładu połączonego z dyskusją.

Dotychczasowymi prelegentami, których mieliśmy przyjemność i zaszczyt wysłuchać byli:  

Ks. dr hab. Zenon Uchnast, prof. nadzw. Instytut Psychologii, Akademia Ignatianum. Paradygmat synergii w psychologii (28.02.2014).

Dr hab. Krzysztof Krzyżewski, prof. UKSW.  Psychologiczne konceptualizacje życia (14.03.2014).

Ks. prof. dr hab. Józef Bremer, Instytut Psychologii, Akademia Ignatianum. Wittgensteinowska krytyka redukcjonistycznych teorii umysłu: behawioryzmu logicznego oraz nomologicznego, funkcjonalizmu i innych(11.04.2014).

Dr hab. Krzysztof Pawłowski, prof. nadzw. Instytut Filozofii, Akademia Ignatianum.  Filozofia jako terapia(28.11.2014).

Dr Mira Marcinów, Instytut Psychologii, Akademia Ignatianum. Historia polskiego szaleństwa. Studium idei choroby umysłowej w XIX-wiecznej rodzimej psychiatrii.  (23.01.2015).

Dr Tomasz Grzegorek, Instytut Psychologii, Akademia Ignatianum. Czy człowiek jest z natury psychologiem?(27.03.2015).

Dr Aleksandra Maria RogowskaSynaesthesia and Individual Differences (29.05.2015).

Dr hab. Krzysztof Krzyżewski, prof. UKSWCóż Maurice Merleau-Ponty może zaoferować psychologii?(23.10.2015).

Dr Krzysztof Nowakowski, Instytut Psychologii, Akademia Ignatianum. Czy psychopaci mają deficyt inteligencji emocjonalnej (27.11.2015). 

Dr Marcin Jabłoński, Instytut Psychologii, Akademia Ignatianum. Wpływ przemian gospodarczych w Polsce na relację lekarz – pacjent (26.02.2016).

Dr Anna Batory, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Motywy kształtujące tożsamość w procesie jej (re)organizacji oraz w sytuacji zagrożenia (3.06.2016).

Dr hab. Stefan Frydrychowicz, prof. nadzw. Instytut Psychologii, Akademia Ignatianum. Komunikacja interpersonalna w interakcjach społecznych- wymiary komunikacji interpersonalnej (28.10.2016).

Dr hab. Ryszard Stocki, prof. nadzw., Instytut Psychologii, Akademia Ignatianum.
Izomorfizm organizacyjny: Osoba a świat organizacji (27.10.2017).
 
Dr hab. Paweł M. Socha, prof. nadzw., Instytut Psychologii, Akademia Ignatianum.  Duchowość jako kategoria współczesnej psychologii (26.04.2018).