Strona główna Pracownik socjalny - GOPS w Zabierzowie


Pracownik socjalny - GOPS w Zabierzowie

 GOPS w Zabierzowie ogłasza konkurs na stanowisko pracy pracownika socjalnego (1 etat). 

Aby wziąć udział w naborze, należy złożyć ofertę w zamkniętej kopercie, z dopiskiem "Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie" w Gops Zabierzów (ul. Cmentarna2, 32-080 Zabierzów).

Szczegóły w ofercie w załączniku.

Termin składania ofert: do 20 marca 2019 r. do godz. 16:00. Decyduje data wpływu do GOPS.