Strona główna Strefa Pracownika BIURO PROJEKTÓW Projekty uczelniane Produkty lokalne w systemach jakości żywności i krótkich łańcuchach dostaw na przykładzie Włoch


Produkty lokalne w systemach jakości żywności i krótkich łańcuchach dostaw na przykładzie Włoch

 

 

Realizacja operacji pt. „Produkty lokalne w systemach jakości żywności i krótkich łańcuchach dostaw na przykładzie Włoch” 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie realizuje w dniach 20-28 października 2019 r. wyjazd studyjny do Włoch w ramach operacji pt. „Produkty lokalne w systemach jakości żywności i krótkich łańcuchach dostaw na przykładzie Włoch”. Operacja realizowana jest w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2018 – 2019.

 

Tytuł operacji:

Produkty lokalne w systemach jakości żywności i krótkich łańcuchach dostaw na przykładzie Włoch.

 

Cel operacji:

Celem operacji jest wsparcie w zakresie rozwoju działalności wytwórczej gospodarstw rolnych, uczestnictwa rolników w systemach jakości żywności i organizacji łańcuchów dostaw produktów żywnościowych poprzez prezentację dobrych przykładów z Włoch.

 

Cel operacji będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

  • Promowanie wytwarzania produktów w systemach jakości żywności.
  • Promowanie krótkich systemów sprzedaży żywności wytworzonej w gospodarstwie rolnym.
  • Promowanie współpracy w ramach dystrybucji żywności lokalnej w łańcuchach dostaw.
  • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego i form dystrybucji żywności.

Zakres operacji:

Operacja obejmuje zorganizowanie dziewięciodniowego wyjazdu studyjnego do Włoch prezentującego przykłady działalności w zakresie wytwarzania żywności wysokiej jakości w oparciu o lokalne surowce i zasoby, w tym wytwarzania w systemach jakości żywności oraz przykłady organizowania sprzedaży z gospodarstw rolnych i działań partnerskich na rzecz tworzenia systemów dystrybucji i promocji żywności lokalnej.

W ramach operacji planowane jest wydanie elektronicznej broszury informacyjnej podsumowującej realizację wyjazdu do zamieszczenia w Internecie.

Operacja zakłada uczestnictwo 30 osób z terenu województwa małopolskiego, w tym przynajmniej połowa do 35 roku życia zamieszkująca obszary wiejskie. Planowany jest udział: 6 przedstawicieli pracowników państwowych jednostek doradztwa rolniczego, po 1 przedstawicielu każdego partnera projektu, 10 przedstawicieli rolników indywidualnych, 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 3 przedstawicieli jednostek naukowych, 3 przedstawicieli samorządu.

 

Partnerzy:

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach

Akademia Ignatianum w Krakowie

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

 

http://217.96.22.12/cdr/index.php/pl/853-relacja-z-realizacji-operacji-pt-produkty-loka