Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży

Charakterystyka:

Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności dotyczącą rozpoznawania oznak przemocy seksualnej oraz jej przeciwdziałania. Będą posiadać wiedzę i umiejętności o projektowaniu działań pomocowych na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej przemocą oraz poznają programy profilaktyczne obejmujące tą tematykę. Posiądą wiedzę i nabędą umiejętności i kompetencji dotyczących zasad, procedur i dobrych praktyk interwencyjnych, terapeutycznych i pomocowych stosowanych wobec osób dotkniętych przemocą seksualną oraz zna zasady rozmowy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną lub dotkniętą przemocą seksualną oraz ich rodzinami

Cel studiów:

Studia podyplomowe mają za cel przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, oraz wskazującej. Studia doskonalą wiedzę i umiejętności ich uczestnika w:
-  rozpoznawaniu u dzieci i młodzieży symptomów przemocy 
- prowadzeniu  rozmów i udzieleniu pomocy kryzysowej dzieciom i młodzieży, która doświadczyła przemocy
- znajomości procedur postępowania w sytuacji przemocy wobec dziecka oraz  umiejętnego ich i zastosowania.
- tworzeniu programów zapobiegających przemocy w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi,
- zapobieganiu przemocy w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi,
- rozpoznawaniu przemocy w rodzinach, w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi,
- reagowaniu na przemoc w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi,
- tworzeniu programów wczesnej interwencji wobec osób dotkniętych przemocą 
w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
i resocjalizacyjnych, oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi

Czas trwania: 3 semestry

Termin zajęć: wybrane terminy: piątki od godz.15.00 do 20.00 i soboty od 8.00 do 19.30

Opłata: 1800 zł za semestr

 

Istnieje możliwość otrzymania min. 50% zwrotu  kosztów związanych z realizowanym przez nauczycieli doskonaleniem zawodowym zgodnie z regulaminem określającym zasady udzielania dofinansowania do opłat (czesnego) za kształcenie o którym mówi  Zarządzenie nr 742/2016  Prezydenta Miasta Krakowa z 29 marca 2016 r. O dofinansowanie mogą się starać nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Dofinansowanie

Rekrutacja