Programy

Programy obowiązujące doktorantów 
rozpoczynających studia w roku akademickim 
2015/2016:

 

FILOZOFIA
[Pobierz] [Otwórz]
KULTUROZNAWSTWO
[Pobierz] [Otwórz]

Programy obowiązujące doktorantów 
rozpoczynających studia w roku akademickim 
2016/2017:

FILOZOFIA
[Pobierz] [Otwórz]
KULTUROZNAWSTWO
[Pobierz] [Otwórz]

Programy obowiązujące doktorantów 
rozpoczynających studia w roku akademickim 
2018/2019:

FILOZOFIA
[Pobierz] [Otwórz]
KULTUROZNAWSTWO
[Pobierz] [Otwórz]