Projekty

Przygotowanie sekwencji ruchu oczu a wzrokowa uwaga przestrzenna.  Projekt naukowy (2018/02/X/HS6/00139), w trakcie realizacji, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, konkurs MINIATURA 2. Kierownik projektu: dr Łukasz Michalczyk.

Analiza obciążeń, jakości życia i percepcji wsparcia społecznego wśród partnerów dorosłych osób chorych na nowotwór. Projekt naukowy (2017/01/X/HS6/01295), w trakcie realizacji, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, konkurs MINIATURA. Kierownik projektu: dr Marcin Jabłoński.