Rok akademicki 2020/2021

Załącznik do Uchwały nr 1/2020/2021 stanowi Zarządzenie nr 12/2020/2021 dostępne na stronie: Zarządzania Rektora w roku akademickim 2020/2021

Załączniki do Uchwał nr 30-41/2020/2021 znajdują się pod adresem: link.

Uchwała nr 1/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 listopada 2020 r. W sprawie: opinii dotyczącej zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia kryteriów oceny za działalność naukową w ramach oceny okresowej nauczycieli akademickich w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 2/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 grudnia 2020 r. W sprawie: zatwierdzenia podjęcia uchwały Zarządu Fundacji im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie o wprowadzeniu zmian w treści Statutu Fundacji im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Statut Fundacji im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 3/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 grudnia 2020 r. W sprawie: opinii dotyczącej zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia kryteriów oceny za działalność naukową w ramach oceny okresowej nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Międzywydziałowym Studium Języków Obcych (2018-2021).
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały nr 3/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 grudnia 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Międzywydziałowym Studium Języków Obcych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Międzywydziałowym Studium Języków Obcych (2018-2021)
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 4/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 stycznia 2021 r. W sprawie: powołania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Akademii Ignatianum w Krakowie za rok 2020.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 5/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 stycznia 2021 r. W sprawie: zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 6/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 stycznia 2021 r. W sprawie: uchwalenia Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Statut Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący Załącznik do Uchwały nr 6/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 stycznia 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 7/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: opinii planu rzeczowo- finansowego Akademii Ignatianum w Krakowie na 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 8/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: zatwierdzenia Warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2021/2022.
[Pobierz] [Otwórz]
Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2021/2022 stanowiące Załącznik do Uchwały nr 8/2020/2021 Senatu AIK z dnia 30 marca 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 9/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 10/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 11/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Akademii Ignatianum w Krakowie zatwierdzonym Uchwałą nr 6/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 stycznia 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Status Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący Załącznik do Uchwały nr 11/2020/2021 Senatu AIK z dnia 30 marca 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 12/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: zmiany w załączniku do Uchwały nr 1/2020/2021 Senatu AIK z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia kryteriów oceny za działalność naukową w ramach oceny okresowej nauczycieli akademickich w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały nr 12/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego (2018-2021)
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 13/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów, doktorantów i absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów, doktorantów i absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 14/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: zatwierdzenia wzorów dyplomów oraz dyplomów z wyróżnieniem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2020/2021 Senatu AIK z dnia 30 marca 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 14/2020/2021 Senatu AIK z dnia 30 marca 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 14/2020/2021 Senatu AIK z dnia 30 marca 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 4 do Uchwały nr 14/2020/2021 Senatu AIK z dnia 30 marca 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 5 do Uchwały nr 14/2020/2021 Senatu AIK z dnia 30 marca 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 6 do Uchwały nr 14/2020/2021 Senatu AIK z dnia 30 marca 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 15/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie prof. dr. hab. Stanisławowi Gałkowskiemu Medalu Złotego za Długoletnią Służbę.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 16/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. hab. Mirosławowi Lakomemu, prof. AIK Medalu Złotego za Długoletnią Służbę.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 17/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie ks. prof. dr. hab Zbigniewowi Markowi SJ Medalu Złotego za Długoletnią Służbę.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 18/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr hab. Bożenie Sieradzkiej-Baziur, prof. AIK Medalu Złotego za Długoletnią Służbę.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 19/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie prof. dr. hab. Stanisławowi Głazowi SJ Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 20/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. hab. Andrzejowi Gielarowskiemu, prof. AIK Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 21/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. Krzysztofowi Dudzie, Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 22/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2021 r. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 23/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum Krakowie z dnia 27 kwietnia 2021 r. W sprawie: ustalenia limitów przyjęć na oferowane kierunki studiów studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2021/2022.
[Pobierz] [Otwórz]
Limity przyjęć na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2021/2022.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 24/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2021 r. W sprawie: uchwalenia Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 25/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2021 r. W sprawie: uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 26/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2021 r. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2021/2022.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2021/2022
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 27/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2021 r. W sprawie: zatwierdzenia Programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 1 do Programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie zatwierdzonego Uchwałą nr 27/2020/2021 Senatu AIK z dnia 27 kwietnia 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2 do Programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie zatwierdzonego Uchwałą nr 27/2020/2021 Senatu AIK z dnia 27 kwietnia 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 3 do Programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie zatwierdzonego Uchwałą nr 27/2020/2021 Senatu AIK z dnia 27 kwietnia 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 3a do Programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie zatwierdzonego Uchwałą nr 27/2020/2021 Senatu AIK z dnia 27 kwietnia 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 3b do Programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie zatwierdzonego Uchwałą nr 27/2020/2021 Senatu AIK z dnia 27 kwietnia 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 4 do Programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie zatwierdzonego Uchwałą nr 27/2020/2021 Senatu AIK z dnia 27 kwietnia 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 5 do Programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie zatwierdzonego Uchwałą nr 27/2020/2021 Senatu AIK z dnia 27 kwietnia 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 28/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. W sprawie: wprowadzenia wzoru sylabusa przedmiotu w języku angielskim dla Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 oraz 2020/2021.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 28/2020/2021 Senatu AIK z dnia 29 czerwca 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 28/2020/2021 Senatu AIK z dnia 29 czerwca 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 29/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. W sprawie: wyrażenia opinii Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie w sprawie realizacji zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 30/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. W sprawie: ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika prowadzonym w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 31/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. W sprawie: ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Filologia angielska prowadzonym w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 32/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. W sprawie: ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Filologia angielska prowadzonym w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 33/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. W sprawie: ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Arteterapia prowadzonym w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 34/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. W sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych na kierunku Organizacja i zarządzanie w oświacie, prowadzonych w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 35/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. W sprawie: ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Filozofia prowadzonym w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 36/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. W sprawie: ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Filozofia prowadzonym w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 37/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. W sprawie: ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Kulturoznawstwo prowadzonym w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 38/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. W sprawie: ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Kulturoznawstwo prowadzonym w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 39/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. W sprawie: ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Turystyka i rekreacja prowadzonym w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 40/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. W sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych na kierunku Etyka (studia dla nauczycieli), prowadzonych w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 41/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. W sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych na kierunku Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży, prowadzonych w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 42/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. W sprawie :zasad przyjmowania laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w Akademii Ignatianum w Krakowie w latach 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026; 2026/2027.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 43/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. W sprawie: zatwierdzenia Warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2022/2023.
[Pobierz] [Otwórz]
Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2022/2023.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 44/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 września 2021 r. W sprawie: wyboru prof. dr. hab. Stanisława Gałkowskiego na kandydata na członka Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2025.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 45/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 września 2021 r. W sprawie: wyboru prof. dr. hab. Piotra Mazura na kandydata na członka Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2025.
[Pobierz] [Otwórz]