Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Koła naukowe Sekcja Psychoonkologii i Psychosomatyki SKN


Sekcja Psychoonkologii i Psychosomatyki SKN

Sekcja Psychoonkologii i Psychosomatyki powstała z inicjatywy studentów Instytutu Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie. Opiekunem naszej sekcji jest dr med. Marcin Jabłoński.

Zajmujemy się prowadzeniem badań naukowych oraz organizowaniem warsztatów i konferencji w zakresie psychoonkologii i psychosomatyki. Naszym celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na istotę tej dziedziny wiedzy w życiu codziennym oraz pokazanie, jak ważna jest pomoc psychologiczna w leczeniu.

 

Zarząd sekcji:

Przewodniczący: Joanna Mirocha (joannam2404@gmail.com)

Zastępca przewodniczącego: Jan Machejek (jan.jakub.m@gmail.com)

Sekretarz: Piotr Pancerz (piter42e@gmail.com)