Skład Komisji

W skład Komisji wchodzą następujące osoby:

1.       prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska – Przewodnicząca

2.      ks. dr Jacek Prusak SJ

3.      dr hab. Stanisław Sroka, prof. AIK

4.      dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK

5.      dr Marian Olejnik

6.      dr Joanna Cichorz-Sadowska

7.      dr Katarzyna Sikora.