Spotkania indywidualne

 

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym:

Ilość spotkań indywidualnych zależy od potrzeb, zazwyczaj jest to od 1 do 4 spotkań po 45 min w odstępach tygodniowych. Tematyka spotkań jest ustalana indywidualnie, dostosowana do potrzeb.

Propozycje spotkań:

I.

  1. Spotkanie pierwsze: diagnoza dotycząca mocnych i słabych stron, wytyczenie celu zawodowego.
  2. Spotkanie drugie: pomoc przy tworzeniu CV i Listu motywacyjnego.
  3. Spotkanie trzecie: symulacja rozmowy kwalifikacyjnej.
  4. Spotkanie czwarte: omówienie wniosków oraz określenie planu działania.

 

II.

  1. Spotkanie pierwsze: planowanie oraz rozwój kariery zawodowej.
  2. Spotkanie drugie: badanie predyspozycji zawodowych.
  3. Spotkanie trzecie: tworzenie dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
  4. Spotkanie czwarte: przygotowanie do poszukiwania efektywnego poszukiwania pracy