Strona główna Dział Spraw studenckich Komunikaty Szkolenie otwarte dla studentów z modułu składania podań w USOSweb


24.03.2022

Szkolenie otwarte dla studentów z modułu składania podań w USOSweb


Drodzy Studenci!

w dniu 31 marca (czwartek) w godz. 10:00- 11:00 odbędzie się szkolenie otwarte przeznaczone dla wszystkich Studentów Akademii Ignatianum, które przeprowadzi Kierownik Centrum Obsługi Studenta - Pani mgr Natalia Karpierz.

TEMATYKA SZKOLENIA: System składania podań w USOSweb.
Na szkoleniu będzie także możliwość zadawania dowolnych pytań dot. innych, nieporuszanych spraw w tematyce obsługi studenta.


Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDZjMjlkYmQtOTdlNS00YjE3LWJhNDMtYjVhNmZkZDU0NjYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a50f498-5963-457c-aed4-24bf7f57802a%22%2c%22Oid%22%3a%22c653def2-18f1-4abf-88e4-19cbc73975b5%22%7d
Pozdrawiamy serdecznie,
Kierownik COSu wraz z Samorządem Studenckim AIK