Uchwały Rady Instytutu

Uchwała nr 2 Rady Instytutu Filzofii z dnia 17.12.2019r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 3 Rady Instytutu Filzofii z dnia 17.12.2019r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 2/2020/2021 Rady Instytutu Filozofii z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia prof. dr. hab. Jacka Surzyna na Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego „Forum Philosophicum”
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 3/2020/2021 Rady Instytutu Filozofii z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia składów Redakcji i Rady Naukowej czasopisma naukowego „Forum Philosophicum”.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 4/2020/2021 Rady Instytutu Filozofii z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Zagadnień na egzamin licencjacki z filozofii (ex universa) w roku akademickim 2020/2021
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 5/2020/2021 Rady Instytutu Filozofii z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Programach Studiów na kierunku Filozofia rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 6/2020/2021 Rady Instytutu Filozofii z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Zasad przydzielania seminariów licencjackich w roku akademickim 2021/22
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 7/2020/2021 Rady Instytutu Filozofii z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Projektu Nagrody Dyrektora Instytutu Filozofii za pracę dyplomową dotyczącą filozoficznej lub etycznej problematyki szeroko rozumianej ekologii od roku akademickiego 2021/22
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 8/2020/2021 Rady Instytutu Filozofii z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Programach Studiów (licencjackich i magisterskich) na kierunku Filozofia rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 9/2020/2021 Rady Instytutu Filozofii z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia modyfikacji w programie studiów II stopnia – moduł rozszerzenie w roku akademickim 2021/2022
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 1/2021/2022 Rady Instytutu Filozofii z dnia 03.11.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Zagadnień na egzamin licencjacki z filozofii (ex universa) w roku akademickim 2021/2022.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 2/2021/2022 Rady Instytutu Filozofii z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia Seminarium Naukowego Instytutu Filozofii.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 3/2021/2022 Rady Instytutu Filozofii z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian w Programie Studiów licencjackich na kierunku Filozofia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 4/2021/2022 Rady Instytutu Filozofii z dnia 01.03.2022 r. w sprawie zatwierdzenia kandydatury dr hab. Carla Humphriesa na stanowisko profesora nadzwyczajnego (uczelnianego) Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 5/2021/2022 Rady Instytutu Filozofii z dnia 31.05.2022 r. w sprawie opinii dotyczącej zatrudnienia dr Ewy Odoj w Instytucie Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]