Wydarzenia

1. XXIV Colloquia Torunensia:

https://www.youtube.com/watch?v=wapg-X-HGSE

 

 2. Rozmowa z ks. prof. Andrzejem Kobylińskim współautorem książki „Etyka a problem nihilizmu":

https://www.polskieradio.pl/8/227/Artykul/2406040,Etyka-a-problem-nihilizmu