Strona główna Uczelnia Akademia Akty prawne Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego


Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

Treść wszystkich Zarządzeń Dyrektora administracyjnego dostępna jest w Rektoracie Uczelni.

Zarządzenie nr 1/2017/2018 Dyrektora Administracyjnego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie rezerwacji noclegów w „Domu Sióstr” i w „Domu Pisarzy”
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Zarządzenia nr 1/2017/2018 Regulamin rezerwacji noclegów w „Domu Sióstr” i w „Domu Pisarzy”
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 2/2017/2018 Dyrektora Administracyjnego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kosztów noclegów w „Domu Sióstr” i w „Domu Pisarzy”
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 3/2017/2018 Dyrektora Administracyjnego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie obowiązku aktualizacji oprogramowania komputerów znajdujących się w wypożyczalni na portierniach Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 4/2017/2018 Dyrektora Administracyjnego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej w pionie Dyrektora Administracyjnego.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarzadzenie nr 5/2017/2018 Dyrektora Administracyjnego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 6/2017/2018 Dyrektora Administracyjnego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Parkingu Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 7/2017/2018 Dyrektora Administracyjnego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie użytkowania przez pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie z służbowych telefonów komórkowych
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Zarządzenia nr 7/2017/2018 Regulamin korzystania z służbowego telefonu komórkowego
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 1/2018/2019 Dyrektora Administracyjnego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 2/2018/2019 Dyrektora Administracyjnego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad korzystania z pokoi rektorskich na V piętrze budynku głównego Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 3/2018/2019 Dyrektora Administracyjnego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z szafek depozytowych
[Pobierz] [Otwórz]