Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Koła naukowe Artystyczne Koło Naukowe Stacja Twórcza


Artystyczne Koło Naukowe Stacja Twórcza

Stacja Twórcza to grupa powstała w 2011 r. Zrzesza aktywnych i twórczych ludzi, którzy poprzez prezentowanie tekstów kultury z różnych dziedzin oraz organizację wydarzeń starają się krytycznie oceniać zjawiska kulturalne i społeczne, ale także aktywnie je współtworzyć. Za cel grupa stawia sobie tworzenie ogólnodostępnej przestrzeni dla wymiany myśli oraz prezentacji różnych sposobów postrzegania świata.

Zapraszamy do współpracy!


Więcej informacji na stronie: www.stacjatworcza.pl