Strona główna Wydział Pedagogiczny Działalność naukowa Centrum Badawczo-Rozwojowe Innowacji Społecznych (CBRIS)


Centrum Badawczo-Rozwojowe Innowacji Społecznych (CBRIS)

O Centrum

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe Innowacji Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie powstało w marcu 2020 roku w celu realizacji działań na rzecz wspierania trzeciej misji uczelni, jest jednostką ogólnouczelnianą podlegającą pod Wydział Pedagogiczny.

 

Do zadań Centrum należy w szczególności:

 

  • Pozyskiwanie funduszy i dotacji z grantów w celu polepszenia funkcjonowania Uczelni oraz wzmocnienia jej wizerunku wśród uczelni wyższych na terenie Polski i Europy,
  • Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w obszarze kompetencji miękkich,  prospołecznych, integracyjnych, innowacyjnych i aktywizujących,
  • Prowadzenie doradztwa, kursów, szkoleń, warsztatów, zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu wsparcia edukacyjnego, zawodowego, językowego grup społecznych takich jak: migranci, seniorzy, osoby wykluczone społecznie, osoby niepełnosprawne, itp.,
  • Stwarzanie warunków do kształcenia w obszarach wymagających wsparcia wśród wskazanych wyżej grup,
  • Działalność na rzecz rozwoju Uczelni oraz Studentów i Absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie.
Realizowane projekty

Obecnie CBRIS realizuje 4 projekty współfinansowanych ze środków europejskich dedykowanym cudzoziemcom oraz młodzieży z Polski i za granicy:

 

·       Projekt Liderzy Integracji Społecznej  (LIS) à https://www.ignatianum.edu.pl/wsparcie-dla-cudzoziemcow

·       Projekt Wartościowy Wolontariat – Wartościowa Przyszłość! (WW) à https://www.ignatianum.edu.pl/wartosciowy-wolontariat-wartosciowa-przyszlosc

·       Projekt Polska dla Początkujących i średniozaawansowanych (P4P) à https://www.ignatianum.edu.pl/polska-dla-poczatkujacych-i-sredniozaawansowanych-lepsza-integracja-imigrantow-poprzez-zdalne-ksztalcenie-kompetencji-spolecznych-i-jezykowych

·       Projekt Wsparcie Integracyjno-Edukacyjne Migrantów (WIEM) à https://www.ignatianum.edu.pl/wsparcie-integracyjno-edukacyjne-migrantow-wiem

 

 

Kontakt

Dyrektor CBRIS:

mgr Stanisław Alwasiak

e-mail:cbris@ignatianum.edu.pl