Cykl spotkań - jak odnaleźć się na rynku pracy

Szanowni Studenci,

Akademickie Biuro Karier zaprasza na cykl warsztatów poświęconych tematyce:

Jak odnaleźć się na rynku pracy

Cykl składa się z 5 spotkań trwających 45 – 60 min.

Spotkania zakładają aktywne uczestnictwo oraz ćwiczenia, dlatego liczba osób jest ograniczona.

 

Tematyka spotkań:

1. Moje wartości

Warsztat ma na celu pomóc w określeniu:

-       preferowanych przez siebie wartości

-       wskazanie wartości związanych z życiem osobistym i zawodowym

-       ustalenie hierarchii swoich wartości w odniesieniu do dokonywanych wyborów

-       wpływ naszych wartości na nasze życie zawodowe

2. Zarządzanie własnym rozwojem i kompetencjami

Warsztat ma na celu pomóc w określeniu:

-       własnych zasobów przydatnych w procesie planowania ścieżki zawodowej

-       kompetencji niezbędnych w danym zawodzie

-       obszarów, w których należy podnieść swoje kwalifikacje

-       bilansu mocnych i słabych stron

3. Moje oczekiwania wobec pracy vs oczekiwania pracodawcy wobec kandydata

Warsztat ma na celu pomóc w:

-       analizie oczekiwań pracodawców stawianych w ofertach pracy

-       analizie oferty pracy pod kątem własnych zasobów

-       rozszyfrowaniu oferty pracy, czyli co pracodawca miał na myśli

-       odpowiedzieć na ofertę odpowiednio przedstawiając swoje kwalifikacje i kompetencje

4. Pierwsze doświadczenie zawodowe – metody poszukiwania pracy oraz skutecznego dotarcia do pracodawcy

Warsztat ma na celu:    

-       przedstawienie znaczenie doświadczenia zawodowego

-       poznanie różnych form zdobywania doświadczenia zawodowego

-       rozróżnienie możliwości zdobywania doświadczenia      

-       poznanie pasywnych i aktywnych metod poszukiwania pracy

5. Co mogę robić po zakończeniu studiów – kształcenie przez całe życie

Warsztat ma na celu określenie:

-       zawodów jakie można wykonywać po studiach, poznanie zawodów pokrewnych

-       możliwości kształcenia i zdobywania kwalifikacji po zakończeniu studiów

-       znaczenia zmiany i proaktywności  w życiu zawodowym

 

Oferta  skierowana jest do studentów 2 ostatnich lat studiów.

Aby się zapisać na spotkania należy:

1. wysłać maila na adres: kamila.golab@ignatianum.edu.pl, w treści podać: imię i nazwisko, kierunek, rok i stopień studiów, telefon kontaktowy

2. uzupełnić i wysłać na adres uczelni ul. Kopernika 26, Zofijówka, 31-501 Kraków z dopiskiem ABK  lub dostarczyć osobiście pok.11 w Zofijówce

Dokumenty (Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie kandydata, Umowa) do pobrania: https://www.ignatianum.edu.pl/dokumenty-do-pobrania/1047

Formularz  - tylko tabelka (bez średniej arytmetycznej) bez podpunktów od a do d