Strona główna Uczelnia Inauguracja roku akademickiego 2019/2020


Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 odbyła się w dniu 4 października br. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 10.00, której przewodniczył ks. bp prof. Janusz Mastalski, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej. Kolejna część wydarzenia miała miejsce na Auli im. ks. Grzegorza Piramowicza SJ. Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ, Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie przywitał gości, a następnie poprosił Pana dra Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadanie medali. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda uhonorował odznaczeniami państwowymi zasłużonych pracowników Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali:

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

Pan dr hab. STANISŁAW SROKA, prof. AIK 

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

Pan dr hab. PIOTR MAZUR, prof. AIK 

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

Pani dr hab. MONIKA STANKIEWICZ-KOPEĆ 

 

Kolejnym punktem uroczystości było przemówienie inauguracyjne JM Rektora. Ojciec Rektor dokonał podsumowania roku akademickiego 2018/2019 oraz przedstawił plany na najlbliższy rok. Po dokonaniu uroczystego otwarcia roku akademickiego 2019/2020, Ojciec Rektor odczystał list gratulacyjny otrzymany od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. Następnie Pan Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski, odczytał list przekazany przez Pana Mateusza Morawieckiego, Premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Po przekazaniu gratulacji nastapiła uroczysta immatrykulacja studentów I roku. Reprezentanci 12 kierunków studiów dokonali aktu ślubowania i zostali włączeni w poczet wspólnoty akademickiej. Kolejnym punktem wydarzenia było Słowo Przewodniczącego Samorządu Studenkiego, Pana Igora Solarza. Obchody rozpoczęcia roku akademickiego zostały zamknięte przez wykład inauguracyjny wygłoszony przez Pana dra hab. Jana Tutaja, prof. ASP, Prorektora ds. Studenkich Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.