Informator dla studentów

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że kontakt z Sekretariatem Instytutu Dziennikarstwa możliwy jest na trzy sposoby:

  • e-mailowy (ze względu na sytuację epidemiologiczną jest to preferowana forma kontaktu, prosimy o kontakt wyłącznie za pomocą adresów mailowych w domenie @student.ignatianum.edu.pl oraz podpisywanie się w przesyłanej korespondencji)
  • telefoniczny na MS Teams (DYŻURY MS TEAMS: wtorek, godz. 11:00 - 12:00. Należy kontaktować się na adres dziennikarstwo@ignatianum.edu.pl 

 

SKRÓTY NAZW KIERUNKÓW STUDIÓW

FDLS - dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pierwszy stopień, stacjonarne

FDUS - dziennikarstwo i komunikacja społeczna, drugi stopień, stacjonarne

HARMONOGRAMY

HARMONOGRAMY dla studiów I stopnia:

https://www.ignatianum.edu.pl/harmonogramy59/2445

 

HARMONOGRAMY dla studiów II stopnia:

https://www.ignatianum.edu.pl/harmonogramy63/2449

 

 

PROGRAMY

PROGRAMY dla studiów I stopnia:

https://www.ignatianum.edu.pl/programy9/2446

 

PROGRAMY dla studiów II stopnia:

https://www.ignatianum.edu.pl/programy10/2450

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

SYLWETKA ABSOLWENTA studiów I stopnia:

https://www.ignatianum.edu.pl/sylwetka-absolwenta10

 

SYLWETKA ABSOLWENTA studiów II stopnia:

https://www.ignatianum.edu.pl/sylwetka-absolwenta11/2451

 

 

SESJA EGZAMINACYJNA

Informacje na ten temat aktualizowane są na bieżąco pod adresem:

https://www.ignatianum.edu.pl/sesja-egzaminacyjna126/2786

OPIS SEMINARIUM DYPLOMOWEGO

Informacje dostępne są pod adresem:

https://www.ignatianum.edu.pl/opis-seminarium-dyplomowego

OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW w roku akademickim 2020/2021

I FDLS: dr Paulina Winiarska paulina.winiarska@ignatianum.edu.pl

II FDLS: dr Bożena Prochwicz-Studnicka bozena.prochwicz-studnicka@ignatianum.edu.pl

III FDLS: mgr Katarzyna Daraż-Duda katarzyna.daraz-duda@ignatianum.edu.pl

 

I FDUS: dr Paweł Nowakowski pawel.nowakowski@ignatianum.edu.pl

II FDUS: mgr Lidia Ostólska-Drzewosz lidia.ostolska@ignatianum.edu.pl

 

KIERUNKOWY KIEROWNIK PRAKTYK STUDENCKICH

mgr Katarzyna Daraż-Duda katarzyna.daraz-duda@ignatianum.edu.pl

dyżur: poniedziałek, 10:00 - 11:00
pokój: kontakt poprzez MC Teams (po wcześniejszym umówieniu mailowym)

STAROŚCI W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA

I FDLS - Natalia Sieradzka

II FDLS - Bukański Piotr

III FDLS - Maria Magdziarz

 

I FDUS - Daria Okaz

II FDUS - Aleksandra Góra