Administracja i polityka publiczna - opis kierunku

STUDIA NA KIERUNKU W TRYBIE STACJONARNYM SĄ BEZPŁATNE


Administracja i polityka publiczna to jeden z pierwszych w Polsce, kierunek studiów, który daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności
z zakresu polityki publicznej i administracji.

Administracja jest szeroką dziedziną, obecną w wielu sferach życia. Z tego powodu ciągle mamy spore zapotrzebowanie na pracowników z takim wykształceniem

Znajomość zagadnień z zakresu polityki publicznej pozwala na zrozumienie wyzwań i projektowanie najskuteczniejszych działań zmierzających do zapewnienie warunków rozwoju obywatelom. Przygotowanie administracyjne umożliwia praktyczne wdrażanie najlepszych rozwiązań.

Zdobyte w czasie studiów wiedza i umiejętności, wraz z rozwijanymi kompetencjami społecznymi, przygotowują absolwenta do przyszłej samodzielnej pracy w instytucjach administracji państwowej, samorządowej jak i innych, wymagających przygotowania do działań z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej (w tym i na rzecz organizacji pozarządowych).

Struktura studiów na kierunku Administracja i polityka publiczna umożliwia kształcenie w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na studiach pierwszego stopnia licencjackich. W systemie niestacjonarnym zajęcia odbywają się w soboty.


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE

Trwają 6 semestrów ( 3 lata ) zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, do wyboru są następujące specjalności:

Administracja samorządowa i fundusze europejskie/Local Government Administration and UE Funding

Absolwent tej specjalności jest w szczególnym stopniu przygotowany do pracy w instytucjach i urzędach administracji samorządowej. Dla skuteczności jego pracy niezbędne jest także posiadanie wiedzy z zakresu pozyskiwania dodatkowych funduszy na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, dlatego jest przygotowany do opracowywania oraz późniejszego zarządzania projektami korzystającymi z wsparcia funduszy europejskich.

Administracja publiczna i służby państwowe/Public Administration and Civil Service

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w instytucjach i urzędach administracji państwowej. Mając rozeznanie w zasadach funkcjonowania państwa i jego służb, przy uwzględnieniu politycznego kontekstu, jest przygotowany do efektywnego i bezstronnego działania na rzecz państwa.

Analityk i koordynator polityk publicznych w administracji/Public Policy Analyst and Coordinator

Absolwent tej specjalności jest w stopniu szczególnym przygotowany do prowadzenia analiz z zakresu polityk publicznych w różnych dziedzinach oraz posiada umiejętność właściwego koordynowania działań z tego zakresu. Dzięki tym umiejętnościom absolwent może podejmować pracę tak w instytucjach państwowych, jak i regionalnych samorządowych, gdzie dostrzeganie złożoności działań państwa i samorządu jest szczególnie potrzebna.

Administration and Public Policy in the European Union

The graduate understands the complex reality of current social and political issues and systems in the European Union. By graduation, a student should be well-acquainted with institutional and administrative dimensions of the EU. He or she should understand the need of using interdisciplinary approach when analysing public issues concerning European integration and will have analytical and English language skills better developed. This knowledge and understanding should help to prepare the graduate for work in institutions of the European Union as well as in public administration of member states, especially in areas connected with the European integration.

Absolwent tej specjalności jest w stanie zrozumieć złożoną rzeczywistość systemów społecznych i politycznych Unii Europejskiej oraz aktualnych zagadnień związanych z UE. Odznacza się dobrą znajomością wymiaru instytucjonalnego i administracyjnego UE. Zderzając się z problemami politycznymi Europy, ma świadomość jak ważne jest podejście interdyscyplinarne. Potrafi problemy te odpowiednio analizować. Zdobyta wiedza i pogłębione rozumienie jak też rozwinięte umiejętności językowe w zakresie posługiwania się językiem angielskim, przygotowują absolwenta do podjęcia zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej oraz administracji państwowej krajów członkowskich, szczególnie w obszarach związanych ze współpracą unijną i międzynarodową.

Program studiów pierwszego stopnia, stacjonarnych (I rok)
obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017

Program studiów pierwszego stopnia, niestacjonarnych (I rok)
obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017

Program studiów pierwszego stopnia, stacjonarnych (I rok)
obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

Program studiów pierwszego stopnia, niestacjonarnych (I rok)
obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/201
8

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA MAGISTERSKIE

Struktura studiów na kierunku Administracja i polityka publiczna umożliwia kształcenie w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na studiach drugiego stopnia magisterskich. W systemie niestacjonarnym zajęcia odbywają się w soboty.

Trwają 4 semestry ( 2 lata ) zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, do wyboru są następujące specjalności:

Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych/Governmental Administration and Creation of Public Policy

Absolwent specjalności Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych posiada pogłębioną wiedzę na temat struktury administracji rządowej i realizowanych przez nią zadań państwa oraz o sposobach planowania i realizowania polityk publicznych i znaczeniu występujących pomiędzy nimi powiązań dla funkcjonowania państwa. Posiada umiejętności pozwalające na analizowanie i proponowanie rozwiązań dla problemów z zakresu funkcjonowania administracji rządowej oraz jest świadomy istotności wyzwań pojawiających się w obszarze jej funkcjonowania.

Absolwent specjalności Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych jest przygotowany do pracy w instytucjach i urzędach administracji państwowej, instytucjach analitycznych i politycznych ciałach doradczych (think tankach) zajmujących się badaniem i analizowaniem procesu tworzenia i wdrażania polityk publicznych.

Administracja samorządowa i rozwój lokalny/Local Government and Development

Absolwent specjalności Administracja samorządowa i rozwój lokalny zna na poziomie rozszerzonym zasady funkcjonowania i ustroju administracji samorządowej oraz dysponuje zaawansowaną znajomością problematyki realizacji polityki lokalnej i regionalnej przez administrację samorządową. Posiada umiejętności pozwalające na analizowanie i proponowanie rozwiązań dla problemów z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej oraz jest świadomy istotności wyzwań pojawiających się w obszarze jej funkcjonowania.

Absolwent specjalności Administracja samorządowa i rozwój lokalny jest w szczególnym stopniu przygotowany do pracy w instytucjach i urzędach administracji samorządowej na różnym poziomie (gminnym, powiatowym i wojewódzkim), w działających na poziomie lokalnym instytucjach doradczych i wspomagających organy samorządowe.

Program studiów drugiego stopnia, stacjonarnych (I rok)
obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017

Program studiów drugiego stopnia, niestacjonarnych (I rok)
obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017

Program studiów drugiego stopnia, stacjonarnych (I rok)
obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

Program studiów drugiego stopnia, niestacjonarnych (I rok)
obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.