Nauki o polityce - opis kierunku

STUDIA NA KIERUNKU W TRYBIE STACJONARNYM
BEZPŁATNE

Struktura studiów na kierunku Nauki o polityce (dawna Politologia) umożliwia kształcenie w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na studiach pierwszego stopnia licencjackich oraz drugiego stopnia magisterskich. 

wizerunek Statuy Wolności, symbolu amerykańskiej demokracji, posłużył jako ilustracja dla kierunku nauki o polityce, dawnej politologii.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE

Trwają 6 semestrów ( 3 lata ), do wyboru są następujące specjalności:

Bezpieczeństwo publiczne/ Public Security

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę na temat zagadnień związanych z bezpieczeństwem publicznym w aspekcie prawnym, politycznym i instytucjonalnym. Nabyta wiedza z zakresu teorii bezpieczeństwa, prawnych aspektów bezpieczeństwa publicznego, przestępczości zorganizowanej i służb specjalnych umożliwia podjęcie pracy w administracji rzadowej i samorządowej, w organizacjach samorządowych, służbach mundurowych.

Zarządzanie informacją i media/ Information and Media Management

Absolwent tej specjalności dysponuje wiedzą dotyczącą funkcjonowania mediów, zasad uprawiania zawodu dziennikarza oraz zbierania i przetwarzania informacji. Absolwent posiada wiedzę z zakresu komunikowania społecznego, prawa prasowego i autorskiego, retoryki dziennikarskiej. Umiejętności nabyte w trakcie warsztatów dziennikarskich stanowią doskonałą podstawę do pełnienia funkcji w organizacjach i instytucjach sektora publicznego i społecznego, związanych z pozyskiwaniem, zarządzaniem informacją i kontaktem z mediami.

Public relations i marketing polityczny/ Public Relations and Political Marketing

Absolwent specjalności ma wiedzę z zakresu Public Relations i marketingu politycznego, lobbingu, organizowania i prowadzenia kampanii wyborczych. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę w strukturach partii politycznych, w organizacjach pozarządowych oraz w szeroko pojętych mediach (prasa, radio, TV).

International Politics and Communications

The specialization courses acquaint students with the general and specific aspects of federalism, international public law, political campaigns and political systems. They provide students with the general knowledge about civil society, media and politics in Europe, Canada and United States of America. The graduate in the specialization is prepared to start career in public and international organizations, organizations of civil society and in the mass media.

Cyberbezpieczeństwo/ Cybersecurity

Absolwent potrafi poruszać się w środowisku cyberprzestrzeni, korzystać z narzędzi służących wykrywaniu i niwelowaniu zagrożeń w cyberprzestrzeni. Potrafi rozpoznawać i reagować zgodnie z zasadami opisanymi w przepisach normatywnych na incydenty w cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem ataków i aktywności o charakterze zagrożeń przede wszystkim natury terrorystycznej.

Logistyka bezpieczeństwa/ Security Logistics

Absolwent specjalności Logistyka bezpieczeństwa posiada niezbędną wiedzę z zakresu koncepcji logistyki i bezpieczeństwa w kontekście najnowszych teorii polityki. W ramach tych studiów absolwent nabędzie kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie specjalisty logistyka w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte podczas studiów są oczekiwane przez państwowych i prywatnych pracodawców szeroko rozumianego rynku ochrony danych, dlatego potencjalnie może znaleźć zatrudnienie min. w administracji rządowej i samorządowej, służbach mundurowych, służbach specjalnych, Narodowym Centrum Kryptologii, oraz w każdej firmie, w której systemy komputerowe wymagają szczególnych zabezpieczeń.

Studia odbywają się według programu studiów ustalonego na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, obowiązujących standardów kształcenia dla kierunku Nauki o Polityce (dawna Politologia) oraz planu studiów określonego przez Radę Wydziału Pedagogicznego w rozkładzie zajęć poszczególnych specjalności.

Program studiów pierwszego stopnia, stacjonarnych (I rok)
obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017

Program studiów pierwszego stopnia, stacjonarnych (I rok)
obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA MAGISTERSKIE

Trwają 4 semestry ( 2 lata ), do wyboru są następujące specjalności:

Bezpieczeństwo państwa/ National Security

Absolwent specjalności posiada wiedzę dotyczącą kwestii bezpieczeństwa, szczególnie w jego międzynarodowym wymiarze. Wiedza z zakresu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, geopolityki i rozwiązywania konfliktów przygotowuje do podjęcia pracy w pierwszym rzędzie w instytucjach i organizacjach międzynarodowych a także w placówkach informacyjnych i środkach masowego przekazu.

Media, reklama i promocja w sferze publicznej/ The Media, Advertising and Promotion in the Public Sphere

Absolwent specjalności dysponuje poszerzoną wiedzą dotyczącą funkcjonowania mediów, reklamy oraz strategii promocji w sferze publicznej. Wiedza i umiejętności z zakresu public relations, monitoringu mediów, strategii i organizacji wyborów przygotowuje do samodzielnej pracy w organach partii politycznych, środkach masowego przekazu oraz w szeroko pojętym doradztwie politycznym.

Analityka polityczna/ Political Analysis

Absolwent tej specjalności posiada kwalifikacje do formułowania rozbudowanej analizy polityki różnych obszarów, dobierania źródeł danych i prowadzenia krytycznej analizy zebranych materiałów oraz umiejętność modelowania różnorodnych rozwiązań sytuacji problemowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji publicznej, instytucjach analitycznych a także może być zatrudniony w charakterze komentatora bieżących wydarzeń społeczno-politycznych.

Cyberbezpieczeństwo/ Cybersecurity (od roku akademickiego 2017/2018)

Absolwent specjalności cyberbezpieczeństwo rozumie i potrafi identyfikować zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem sektora publicznego. Posiada gruntowną wiedzę na temat skutków rewolucji informatycznej oraz rozumie jej wpływ na funkcjonowanie państw, grup społecznych i podmiotów ekonomicznych. Rozpoznaje główne zagrożenia pojawiające się w cyberprzestrzeni, posiada wiedzę na temat sposobów ich neutralizacji, zna główne sposoby zabezpieczania sieci i komputerów. Jest praktycznie przygotowany do opracowywania i wdrażania rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiada umiejętności pozwalające na bezpieczne zarządzanie informacją.

Studia odbywają się według programu studiów ustalonego na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, obowiązujących standardów kształcenia dla kierunku Nauki o polityce (dawna politologia) oraz planu studiów określonego przez Radę Wydziału Pedagogicznego w rozkładzie zajęć poszczególnych specjalności.

Program studiów drugiego stopnia, stacjonarnych (I rok)
obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017

Program studiów drugiego stopnia, stacjonarnych (I rok)
obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.