Jerzy Lackowski – doktor nauk humanistycznych, absolwent fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim, dyrektor Studium Pedagogicznego UJ. W latach 1990 - 2002 wojewódzki kurator oświaty w Krakowie, doradca parlamentarnych komisji edukacyjnych /1992 – 1993 i 1997 – 2001/, w latach 1998 - 2001 członek Rady Konsultacyjnej MEN ds. Reformy Edukacji, w latach 1990 - 2002 radny Miasta Krakowa /przewodniczący komisji edukacji RMK w kadencji 1998 – 2002/, wiceprzewodniczący wojewódzkiego krakowskiego Sejmiku Samorządowego w kadencji 1994 - 1998. Członek zespołu edukacyjnego Rzecznika Praw Obywatelskich /w latach 2003 - 2010/. Badacz i ekspert edukacyjny; autor m.in. projektu "Szkoła obywateli", modelu oceny jakości pracy szkoły /placówki oświatowej/, przeprowadzonych w 2008 r. na zlecenie MEN i sfinalizowanych raportem badań jakości pracy kuratoriów oświaty, współautor „Małopolskich standardów usług edukacyjno – szkoleniowych”. Wykonywał ekspertyzy m.in. dla Sejmowej Komisji Edukacji, Najwyższej Izby Kontroli, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Zajmuje się badaniami efektywności funkcjonowania systemów oświatowych i szkół, jakości pracy nauczycieli, zasad finansowania edukacji ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wprowadzenia do niej mechanizmów rynkowych.

Gabriela Olszowska – doktor nauk humanistycznych, absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zarządzania w oświacie na Politechnice Krakowskiej oraz Europeistyki w Akademii Ignatianum (studia podyplomowe). Uczestniczka programu edukacyjnego Kreator (1995-1999), zajmującego się włączaniem kompetencji kluczowych do dydaktyki. Edukator i trener nauczycieli, doświadczony metodyk, autorka koncepcji licznych warsztatów i publikacji metodycznych, w tym podręczników oraz programów nauczania. Recenzent MEN ds. podręczników szkolnych od 2008 r. Jurorka w konkursach Ośrodka Rozwoju Edukacji, m.in. w konkursie na programy szkolne. Od 2007 r. zaangażowana w przygotowanie kadry kierowniczej szkół na licznych kursach i studiach z zarządzania oświatą w Małopolsce, w tym w zakresie oceniania, pisania koncepcji pracy, strategii rozwoju szkoły. Współautorka innowacji pedagogicznych w Gimnazjum nr 2 w Krakowie. Od 2001 r. dyrektor tej szkoły.

Marta Prucnal-Wójcik – doktor nauk prawnych (UJ). Adiunkt w Katedrze Nauk o Rodzinie Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Autorka artykułów naukowych i monografii z dziedziny ochrony praw dziecka. Laureatka Nagrody im. Stanisława Kutrzeby w dziedzinie ochrony praw człowieka, stypendystka Instytutu Maxa Plancka Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka RP.

Józef Rostworowski – nauczyciel biologii, wieloletni pracownik Kuratorium Oświaty w Krakowie - jako wizytator, dyrektor wydziału i małopolski kurator oświaty. Ekspert w komisjach ds awansu zawodowego nauczycieli. Posiada uprawnienia edukatora nadane przez Ministra Edukacji Narodowej. Ukończone 3-letnie seminarium doktoranckie w IBE w Warszawie. Obecnie dyrektor ds nadzoru pedagogicznego w KOSTCE Publicznym Gimnazjum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie. Wieloletni wolontariusz Dominikańskiego Centrum o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Polsce.

Marzena Chrost – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu; Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Wychowaniu ds. Studenckich, Wydział Pedagogiczny, Akademia Ignatianum w Krakowie.

Anna Widur – absolwentka Wydziału Matematyki UJ, doktor nauk matematycznych, od 1985 do 2014 czynny nauczyciel matematyki, wieloletni doradca metodyczny ds. nauczania matematyki, obecnie adiunkt w Studium Pedagogicznym UJ, autor podręczników i zbiorów zadań z matematyki, egzaminator w zakresie egzaminu gimnazjalnego i matury z matematyki, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania oświatą (UP) oraz pomiaru dydaktycznego (UG), jest ekspertem Instytutu Badań Edukacyjnych w zakresie Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD); zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki (SNM) i Polskiego  Towarzystwa Matematycznego (PTM), aktualnie członek Zarządu Oddziału Krakowskiego SNM i Oddziału Krakowskiego PTM, członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej (PTDE).

o. Paweł Brożyniak SJ – były duszpasterz mniejszości romskiej w Krakowie, asystent Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Warszawie oraz opiekun kręgu Domowego Kościoła w Chicago; odbył praktykę w Centro Educativo Ignatiano w Palermo, krajowy duszpasterz jezuickiego ruchu młodzieżowego MAGIS oraz główny organizator Ignacjańskich Dni Młodzieży; ukończył studia specjalistyczne w School of Education na Loyola University Chicago z zakresu zarządzania i programów nauczania w szkole, aktualnie dyrektor KOSTKI - Publicznego Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie.

Aneta Kamińska – doktor, adiunkt Akademii Ignatianum w Krakowie, ukończony Uniwersytet Wrocławski – magister pedagogiki ogólnej, doktor nauk humanistycznych. Nauczanie i publikacje: edukacja wczesnoszkolna, ogólna i porównawcza, w języku polskim i angielskim. Ukończone studia podyplomowe w zakresie Organizacja i Zarządzanie w Oświacie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Wałbrzychu.

Marcin Zwierżdżyński – doktor nauk społecznych, socjolog, kulturoznawca, redaktor, tłumacz. Członek Zespołu ds. monitoringu wdrażania Strategii Rozwoju UJ, adiunkt w Katedrze Socjologii Polityki Akademii Ignatianum. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym oraz socjologii edukacji i polityki. Bierze udział w kilku ogólnopolskich i międzynarodowych projektach badawczych. Mieszka na Górnym Śląsku.

Piotr Musiewicz – doktor nauk społecznych, specjalność nauki polityczne; absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ; adiunkt w Katedrze Administracji i Polityki Publicznej Akademii Ignatianum; tłumacz z języka angielskiego; zajmuje się tematyką idei politycznych, stosunków państwo-Kościół i polityki publicznej, organizator studiów podyplomowych Organizacja i Zarządzanie w Oświacie.

Stanisław Kowal - doktor nauk humanistycznych, pedagog, kierownik Studium Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prowadzi studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli. Wiceprezes fundacji zajmującej się działalnością edukacyjną. Główny obszar zainteresowań badawczych to teoria wychowania i pedeutologia, a ostatnio szczególnie koncepcja edukacji spersonalizowanej. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Aldona Liburska - dyrektor i osoba prowadząca niepubliczne przedszkole oraz niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wieloletni nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista terapii psychopedagogicznej, logopeda, edukator. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania oświatą.

S. Danuta Kasprzykowska – mgr wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany, długoletni dyrektor przedszkola publicznego w Pabianicach i w Krakowie. Autor Programu Wychowawczego w oparciu o zasady Założycielki Zgromadzenia Córek Bożej Miłości Matki Franciszki Lechner. Nauczyciel otwarty, kreatywny wychodzący naprzeciw potrzebom dzieci, współpracujący z rodzicami i środowiskiem lokalnymW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.