Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży

Cele kształcenia:

Umożliwienie studentom zdobycia nowoczesnej wiedzy w zakresie zapobiegania zachowaniom problemowym, niebezpiecznym i antyspołecznym dzieci i młodzieży.
Stworzenie warunków do nabywania przez studentów umiejętności w obszarze tworzenia, realizowania i ewaluowania programów profilaktycznych na wszystkich poziomach.
Kształtowanie umiejętności komunikowania się w grupach twórców i realizatorów
oraz odbiorców działań profilaktycznych. Umożliwienie nabycia kompetencji w pracy profilaktyka na poziomie szkolnej i środowiskowej profilaktyki zachowań ryzykownych. Praktyczne przygotowanie słuchaczy - umożliwienie odbycia szkoleń w ramach
2 rekomendowanych programów profilaktycznych.

Czas trwania: 2 semestry

Opłaty: 1700 zł za semestr

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych jest profesjonalnie przygotowany do tworzenia, realizacji i ewaluacji programów profilaktycznych na poziomie uniwersalnym, selektywnym i wskazującym. Ma pogłębioną wiedzę w obszarze zapobiegania zachowaniom problemowym, niebezpiecznym i antyspołecznym dzieci i młodzieży. 
Jest przygotowany do pracy z ich rodzinami oraz środowiskiem lokalnym.

Posiada umiejętności posługiwania się terminologią używaną w profilaktyce społecznej, analizowania powiązań pomiędzy dyscyplinami naukowymi zintegrowanymi  z profilaktyką oraz wykorzystywania ich w działaniach badawczych: diagnostycznych, projektujących, wdrożeniowych i ewaluacyjnych. Potrafi zastosować w praktyce wiedzę
o koncepcjach i teoriach społecznych, wyjaśniających przyczyny i przejawy szeroko rozumianych zachowań ryzykownych. Znajduje powiązania między założeniami teoretycznymi a działaniami praktycznymi, mającymi na celu zapobieganie problemom społecznym w obszarze wychowania i edukacji.            Identyfikuje, klasyfikuje czynniki ochronne i czynniki ryzyka zachowań problemowych, niebezpiecznych i antyspołecznych
oraz potrafi w skuteczny sposób projektować i wdrażać metody minimalizowania ryzyka
oraz wzmacniania i tworzenia obszaru ochronnego w funkcjonowaniu młodych ludzi.

Ma kompetencje w zakresie: systemowych rozwiązań i prawa dotyczącego profilaktyki, zdobywania i rozliczania środków na działalność profilaktyczną, współpracy z lokalnymi partnerami (samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi, mediami), lobbowania na rzecz profilaktyki wśród decydentów i we władzach instytucji publicznych, tworzenia, realizowania i ewaluowania programów profilaktycznych na poziomie uniwersalnym, selektywnym i wskazującym oraz szkolnych programów wychowania i profilaktyki, jako systemu obowiązkowych działań w szkołach każdego typu i poziomu. Potrafi organizować działania zapobiegawcze kierowane do rodzin i środowiska lokalnego oraz wspierać współpracowników w takich działaniach.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.