Strona główna Uczelnia Jubileusz-Rok Ignacjański


Jubileusz-Rok Ignacjański

 

Szanowni Państwo,

Ojciec Generał, Arturo Sosa SJ, ogłosił na całym świecie obchody Roku Ignacjańskiego upamiętniającego nawrócenie św. Ignacego Loyoli. Potrwają one od 20 maja 2021 do 31 lipca 2022 roku. Z kolei w 2022 roku będziemy obchodzili 90-lecie istnienia naszej Uczelni.

Przypominamy, iż krakowski ośrodek dydaktyczno-naukowy księży jezuitów prowadzi działalność od końca XIX wieku. Prawa kościelne oraz prawo udzielania akademickiego stopnia licencjata filozofii Wydział Filozoficzny otrzymał na podstawie pisma Kongregacji do Spraw Seminariów i Uniwersytetów, skierowanego do Generała Zakonu Towarzystwa Jezusowego w dniu 8 września 1932 roku (''Acta Romana Societatis Iesu'', t. VII (1932), s. 62-64). Gdy ta sama Kongregacja uznała i zatwierdziła Statuty Wydziałów Teologii i Filozofii, erygowanych w kolegiach Towarzystwa Jezusowego, jako zgodne z Konstytucją Apostolską Deus scientiarum Dominus z dołączonymi do niej Ordinationes, Krakowski Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego dekretem tejże Kongregacji z dnia 2 lutego 1934 r. uzyskał ostatecznie osobowość prawną (Tamże, s. 607.).

W ramach obchodów Roku Ignacjańskiego organizowane będą różne inicjatywy przypominające sylwetkę świętego Założyciela i popularyzujące duchowość ignacjańską. O tych działaniach będziemy informować na stronie poświęconej wydarzeniu: https://ignatianum.edu.pl/jubileusz 

Czas przeżywania Roku Ignacjańskiego to dla naszej społeczności akademickiej okazja do bliższego poznania patrona naszej Uczelni oraz przygotowania się do obchodów 90-lecia istnienia Akademii Ignatianum w Krakowie. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji o podejmowanych inicjatywach oraz włączenia się w ich realizację.

Wszystkie informacje dotyczące obchodów Roku Ignacjańskiego dostępne są na dedykowanej stronie internetowej: https://ignatius500.org/

 

Św. Ignacy Loyola (1491-1556) został ranny w bitwie o Pampelunę dnia 20 maja 1521 roku. To wydarzenie zapoczątkowało proces jego przemiany duchowej, który z próżnego rycerza zmienił go w pokornego żołnierza Jezusa Chrystusa. Wspominając to „spotkanie” Ignacego z kulą armatnią, która strzaskała mu nogę, jezuici rozpoczną jubileuszowe obchody Roku Ignacjańskiego. Centralnym dniem uroczystych obchodów będzie 12 marca 2022 roku. W tym w dniu, 400 lat temu (12 marca 1622), papież Grzegorz XV kanonizował Ignacego. Rok Ignacego Loyoli zakończy się w dzień liturgicznego wspomnienia Świętego, czyli 31 lipca 2022 roku.

 

List Rektora AIK na rozpoczęcie światowego Roku Ignacjańskiego

 

Homilia JM ks. prof. dr hab. Józefa Bremera SJ, Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie,wygłoszona w czasie Mszy św. rozpoczynającej Rok Ignacjańskiegowe wspólnocie Uczelni

 

List Ojca Generała Arturo Sosa Abascal SJ

Zachęcamy do zapoznania się z Listem Ojca Generała Arturo Sosa Abascal SJ, Przełożonego Towarzystwa Jezusowego, Wielkiego Kanclarza Akademii Ignatianum w Krakowiena temat Roku Ignacjańskiego dostępnego pod adresem: LIST OJCA GENERAŁA

Film fabularny o nawróceniu Ignacego z Loyoli

O filmie fabularnym o nawróceniu Ignacego z Loyoli opowiada ks. Grzegorz Ogorzałek.

 

 

Autobiografia Ignacego

Od początku tego roku kalendarzowego, co kilka tygodni, pojawia się na portalu JEZUICI kolejny odcinek Autobiografii Ignacego Loyoli czytanej przez Ksawerego Jasieńskiego.

Wszystkie odcinki znajdują się na YouTube pod adresem: AUTOBIOGRAFIA IGNACEGO

 

Piosenka o nawróceniu św. Ignacego

Polski piosenkarz, Marcin Styczeń, napisał utwór muzyczny opowiadający o nawróceniu św. Ignacego, zatytułowany „Co by to było”. Utwór znajduje się na jego najnowszej płycie „Święci”.

Dnia 14 stycznia koncertował online dla Akademii Katolickiej w Warszawie.

 

Książka Ojca Generała

Niebawem będzie już dostępna hiszpańska i angielska wersja książki o. Arturo Sosy SJ zatytułowana „En camino con Ignacio” i przygotowana specjalnie na Rok Ignacjański, aby zainspirować do modlitwy, refleksji i duchowej rozmowy, zarówno jezuitów jak i świeckich współpracowników. Wersja polska ma być wydana przez Wydawnictwo WAM.

Z treścią tej publikacji możecie zapoznać się ściągając na swój dysk prezentację Power Point przygotowaną w języku angielskim przez Kurię Generalną i dostępną do ściągnięcia TUTAJ.

Peregrynacja ikony św. Ignacego

Dnia 16 maja 2021 roku, po uroczystościach w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, rozpocznie się peregrynacja ikony św. Ignacego Loyoli. Ikona zostanie przygotowana w pracowni kierowanej przez o. Zygfryda Kota SJ. Wizyta ikony planowana jest także na poszczególnych placówkach.

Ikona dotrze również do naszej Akademii.