Kierunki i specjalności

Kulturoznawstwo w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia o profilu ogólnoakademickim ukierunkowane humanistycznie. Program studiów obejmuje moduły związane z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych.

Celem studiów jest wykształcenie u studentów zespołu wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, dzięki którym absolwent kulturoznawstwa będzie przygotowany zarówno do prowadzenia badań naukowych, jak i do podjęcia pracy w rozmaitych sektorach kultury. 

 

Studenci II-ego stopnia mają do wyboru ścieżki kształcenia:

  • turystyka międzynarodowa,

  • sztuki wizualne i cyberkultura.

 

Absolwenci kulturoznawstwa mają szerokie spektrum możliwości zatrudnienia. Czekają na nich miejsca pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych, prowadzących działalność kulturalną i edukacyjną, takich jak świetlice, domy i centra kultury, agencje koncertowe, muzea, i galerie oraz inne instytucje kultury. Mogą także połączyć swoją karierę zawodową z pracą w instytucjach pozarządowych: stowarzyszeniach i fundacjach, organizacjach pożytku publicznego. Mogą tam pełnić funkcje ekspertów, specjalistów czy event managerów.

W dzisiejszych realiach rynkowych kulturoznawcy mogą także postawić na własny biznes, zakładając agencje interaktywne i firmy szkoleniowe. Przygotowani są również do działalności w obszarze handlu i doradztwa w zakresie dóbr kultury.