Kierunek i specjalności

Jednolite studia magisterskie:

W ramach studiów oferowane są następujące specjalności:

                               -  Wspomaganie rozwoju

                               -  Psychologia kliniczna

                               -  Psychokryminologia

                               -  Psychologia zarządzania