Kierunek i ścieżki kształcenia

FILOZOFIA, studia stacjonarne 

Sćiezki kształcenia:  

Etyka i coaching 

Filozofia, chrześcijaństwo i kultura współczesna