Koło Nauk Politycznych

                                
Koło Nauk Politycznych przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji AIK zrzesza studentów nauk o polityce chcących rozwijać swoje zainteresowania naukowe ponad obowiązkowy program studiów. Planujemy organizować spotkania dyskusyjne, wydarzenia naukowe, które posłużą do popularyzacji i rozwoju wiedzy z zakresu nauk o polityce i administracji.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w działalność Koła!

Opiekun naukowy Koła - dr Mateusz Pękala, adres e-mail: mateusz.pekala@ignatianum.edu.pl

fb: https://www.facebook.com/kolonaukpolitycznychaik/

We wcześniejszych latach członkowie Koła Nauk Politycznych redagowali Gazetę "Dekadencką", której numery są dostępne poniżej: