Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Koła naukowe Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu ASUMPT


Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu ASUMPT

Z inicjatywy studentów kulturoznawstwa specjalność zarządzanie w kulturze (obecnie zarządzanie instytucją kultury oraz promocja kultury) powstało Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu Akademii Ignatianum ASUMPT. Działalność Koła wpisuje się w misję uczelni i jej wykładowców, którzy wkładają wiele wysiłku w wszechstronny rozwój studentów Akademii Ignatianum. W związku z tym celem istnienia Koła nie jest tylko poszerzenie wiedzy z zakresu różnych aspektów ekonomii, zarządzania oraz marketingu w jeszcze większym stopniu niż ma to miejsce na zajęciach, ale również szeroko rozumiana przedsiębiorczość. Dlatego też jest ono platformą wymiany pomysłów i poglądów, miejscem wzajemnej inspiracji oraz stymulacji rozwoju poprzez pobudzanie zainteresowań. Jest tam bardzo dużo przestrzeni na praktyczne zajęcia poprzez warsztaty, ćwiczenia i spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin gospodarki, nie tylko kultury.

Działalność koła została zapoczątkowana w 2012 r. a opiekunem koła jest dr Łukasz Burkiewicz.