Kierownik projektu: o. dr Andrzej Sarnacki SJ

 

tel.: 123 999 629

e-mail: andrzej.sarnacki@ignatianum.edu.pl