Autor: Lech Haydukiewicz

„Kultura i przestrzeń - alternatywne geografie"

 Termin konferencji: 9 czerwca 2017 r.

Organizator

KATEDRA TURYSTYKI KULTUROWEJ I MIGRACJI MIĘDZYKULTUROWYCH

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA
AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE

 

Do udziału w konferencji zapraszamy kulturoznawców, geografów, socjologów, urbanistów i przedstawicieli innych nauk, badaczy zainteresowanych tematyką szeroko pojętej przestrzeni i jej percepcji oraz wzajemnego wpływu przestrzeni i funkcjonowania człowieka w różnych wymiarach. 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń badawczych i różnego sposobu podejścia do przestrzeni w naukach, które w sposób jednoznaczny, choć historycznie różny metodologicznie , odnoszą się do przestrzeni. Chcemy skupić się na tych obszarach, gdzie różne nauki społeczne i humanistyczne znajdują współcześnie wspólny mianownik przestrzenny.

Zwrot przestrzenny (spatial turn), zwrot topograficzny, poetyki lokalności i topografie pamięci przynależą do nowych i coraz mocniej zaznaczających swoją specyfikę orientacji w badaniach społecznych, kulturoznawczych oraz w pozostałych dyscyplinach naukowych ukierunkowanych w stronę badań nad doświadczeniem przestrzeni, jako kluczowym dla zrozumienia naszego miejsca w świecie i naszego rozumienia zjawisk kulturowych. Wychodząc naprzeciw nowym spojrzeniom na przestrzenny wymiar naszej partycypacji w świecie proponujemy otwartą, interdyscyplinarną formułę konferencji, której zadaniem będzie uchwycenie różnych wymiarów doświadczania przestrzeni, jako formy społecznej ekspresji kulturowej obejmującej tak różnorodne fenomeny jak geografia wyborcza, geografia emocji, poetyki lokalności, koncepcje nomadyzmu czy mapy mentalne - topografie pamięci. Zwrot przestrzenny w badaniach nad kulturą spaja ją w pewnych aspektach z badaniami geograficznymi i nie jest tylko zbiorem luźno powiązanych teoretycznych rozważań, ale całościowym paradygmatem zrodzonym na przecięciu różnorodnych dyscyplin naukowych. Barney Warf i Santa Arias w pracy: The Spatial Turn Interdyscyplinary Perspectives wskazują, iż „przestrzenność” naszych doświadczeń konstytuuje nasz sposób myślenia o świecie, jednocześnie apelując o konieczność podjęcia interdyscyplinarnych badań, które na powrót umożliwią „zakorzenienie w przestrzeni”. Proponowana konferencja jest nie tylko odpowiedzią na apel wspomnianych badaczy, ale przede wszystkim próbą wyznaczenia nowej topografii idei, które wychodząc od doświadczeń przestrzennych pozwalają nam opisać fenomen życia społecznego i kultury. Alternatywne geografie umieszczone w podtytule konferencji mają być poszukiwanym łącznikiem pomiędzy sferami kultury, doświadczeniem przestrzeni oraz społecznymi imaginariami.

 

Proponujemy następującą tematykę konferencji:

 1. Zwrot przestrzenny i topograficzny w badaniach nad kulturą a geografia humanistyczna i geografia idei.
 2. Geografia wyborcza, polityka jako poetyka przestrzeni.  
 3. Geopolityka i geopoetyka – wielkoskalowy łącznik kultury i geografii.
 4. Topografie pamięci, wspólnoty terytorialne jako emanacje pamięci kolektywnej. Mapy mentalne.
 5. Mikroprzestrzenie i mikropolis, doświadczenie przestrzeni jako emanacja tożsamości.
 6. Nomadyzm i wykorzenienie, koncepcja nie-miejsca i heterotopii w życiu społecznym i politycznym.
 7. Przestrzenie prywatne i geografia emocji, „miasta prywatne” i „miejsca intymne” w topografiach miejskich.
 8. Kulturowe ramy doświadczeń spatialnych i kulturowa produkcja przestrzeni.
 9. Geografie alternatywne i współczesne geografie fantazmagoryczne, przestrzeń jako forma odmienności.
 10. Punkty, linie, formy i figury, miejsca i hybrydyczne formy przestrzeni, topografie myślenia i działania.
 11. Utopie i dystopie przestrzeni, przestrzenie alternatywne, imaginacyjne, przestrzenie wyobrażone, przestrzenie nierealne.

Formularz zgłoszeniowy (w załączeniu na dole strony)  należy przesłać do 30 kwietnia 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: altgeogr@gmail.com. Decyzję o akceptacji zgłoszenia prześlemy Państwu do dnia 4 maja 2017 r.

Opłata za udział w konferencji wynosi 320 zł. (Obejmuje koszty obiadu oraz druku materiałów pokonferencyjnych). Płatności należy dokonać przelewem do dnia  20 maja 2017 r. na konto:

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE 
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

Konto bankowe: BANK BPH O/KRAKÓW 53 1060 0076 0000 3210 0016 0058

Tytuł wpłaty: Konferencja KULTURA I PRZESTRZEŃ + imię i nazwisko uczestnika (np. Konferencja KULTURA I PRZESTRZEŃ Jan Kowalski)

*W razie rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.

**Warunkiem przyjęcia tekstu do planowanej publikacji (monografii naukowej lub czasopisma naukowego punktowanego) jest nadesłanie gotowego artykułu naukowego (objętość maksymalnie 40 tys. znaków) w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2017 r. oraz uzyskanie pozytywnej recenzji. W przypadku negatywnej recenzji nie zwracamy części opłaty konferencyjnej. 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.