2017

zakończone:

Zarządzanie międzykulturowe - etyka, kultura, gospodarka, 12 - 13 stycznia 2017 r.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.  – obecny dorobek,  dylematy i kontrowersje oraz perspektywy, 4 - 5 kwietnia 2017 r.

III Tydzień Pracy Socjalnej w Krakowie, 3 - 8 kwietnia 2017 r.

Wzrokocentryzm, wizualność i wizualizacja w kulturze, 19 kwietnia 2017 r.

Po co promować nauki humanistyczne i społeczne?, 20 kwietnia 2017 r.

Starość jak ją widzi psychologia (II), 20 - 21 kwietnia 2017 r.

eNDecja - Wczoraj i Jutro, 24 kwietnia 2017 r.

A fascination with otherness. The first perceptions of the cultures of Japan and Western Word, 28 kwietnia 2017 r.

International Summer School in Philosophy and Education Difficult Memory, Forgiving and Forgetting: Education toward Hospitality, Acknowledging, and Respecting, 15 - 19 maja 2017 r.

Misje jezuickie w Chinach, 29 maja 2017 r.

Postprawda w dyskursie publicznym, 8 czerwca 2017 r.

Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce. Standardy w profilaktyce społecznej, 9 czerwca 2017 r.

Kultura i przestrzeń - alternatywne geografie, 15 - 16 9 czerwca 2017 r.

Człowiek w kulturze - kultura w człowieku. Nowe perspektywy badawcze, 22 czerwca 2017 r.

Klasycy filozofii XVII w. i ich współczesna recepcja, 28 - 29 czerwca 2017 r.

Traditions in Transition new articulations in the arts therapies, 13 - 16 września 2017 r.

Metody empiryczne w badaniach nad prawem, administracją i polityką, 15 września 2017 r.

Procesy sekularyzacji we współczesnym Kościele katolickim, 26 - 27 września 2017 r.

Synergizm działań edukacyjnych i społecznych - animacja wobec wyzwań współczesności, 27 - 28 września 2017 r.

Wokół 1050 rocznicy Chrztu Polski. Chrześcijaństwo w Polsce na tle Europy. Dialog ekumeniczny, 13-14 kwietnia 2016 r., 5 - 6 października 2016 r., 26 - 27 kwietnia 2017 r., 28 września 2017 r.

Wyzwania integracji społecznej w Polsce, 19 - 20 października 2017 r.

Jakość życia osób wykluczonych społecznie, 26 - 27 października 2017 r.

Synergia środowisk wychowawczych. Społeczne konteksty wychowania, 8 listopada 2017 r.

Monarchia - historia i perspektywy, 25 listopada 2017 r.

Dylematy etyczne psychologów, 27 - 29 listopada 2017 r.

The Good Society and its Limits, 14 grudnia 2017 r.

Filozofia przyrody wobec współczesnych nauk biologicznych, 15 grudnia 2017 r.

utworzono: 2016-10-17, ostatnia aktualizacja: 2017-12-15

2016

zakończone:

Szaleństwo w kulturze, 3 marca 2016 r.

Anatomia strachu... Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze, 31 marca 2016 r.

Instytucje edukacyjne w Krakowie i na ziemiach polskich w XIX i początkach XX wieku. Konteksty metodologiczne i źródłowe, 1 - 2 kwietnia 2016 r.

Jakość życia seniora, 4 kwietnia 2016 r.

W stronę filozoficznego horyzontu, cz. II, 1 marca 2016 r. 5 kwietnia 2016 r.

W służbie społeczeństwu. Resocjalizacja, readaptacja, reintegracja młodocianych i nieletnich, 12 kwietnia 2016 r.

Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej, 15 kwietnia 2016 r.

Biblia w literaturze i sztuce polskiej oraz ukraińskiej w XX i XXI wieku, 21 kwietnia 2016 r.

Kryzys człowieczeństwa? Edycja I. Humanistyka i nauki społeczne wobec „śmierci człowieka", 12 - 13 maja 2016 r.

Etyczny wymiar medycyny bez granic, 16 maja 2016 r.

Rola służb państwowych i niepaństwowych w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego, 18 maja 2016 r.

Przedsiębiorczy uniwersytet wobec wyzwań globalizacji i europeizacji, 23 maja 2016 r.

Paradygmaty w naukach o człowieku, 24 maja 2016 r.

International Summer School in Philosophy and Education: Education and the Hermeneutics of the Self, 23 - 27 maja 2016 r.

Integracja środowiska szkolnego i rodzinnego w trosce o rozwój dziecka, 27 - 28 maja 2016 r.

Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce. Profilaktyka dla rodziny. Rodzina dla profilaktyki, 3 czerwca 2016 r.

Młodzi. Przeciw czemu się buntują? Czego pragną? Co budują?, 9 - 10 czerwca 2016 r.

Drugie Ignatiańskie Warsztaty Psychoonkologiczne, 23 - 24 czerwca 2016 r.

Gombrowicz i polityka, 29 czerwca 2016 r.

What is Consciousness?, 2 - 3 września 2016 r.

Myśl metafizyczna Wschodu i Zachodu. Ex oriente lux, ex occidente lex, 10 - 11 października 2016 r.

Religia i wiara dzisiaj - między dialogiem a fundamentalizmem, 13 - 14 października 2016 r.

Różnorodne przestrzenie pedagogiczne i ich wpływ na procesy wychowania we współczesnej rzeczywistości społecznej, 17 - 18 października 2016 r.

Kształcenie profesjonalistów dla integralnej gerontologii XXI wieku, 18 - 19 października 2016 r.

Jaki teatr? Jakie aktorstwo? Miejsce formacji teatralnej na studiach kulturoznawczych, II poł. października 2016 r. ODWOŁANA

Word in Education. Moral Upbringing through Arts and Literature, 27 - 28 października 2016 r.

1956 - czy przełom? Kulturowe ślady i echa czerwca i października 1956 w kraju i na emigracji, 3 listopada 2016 r.

Miłość bliźniego a konflikty cywilizacyjne, 1518 listopada 2016 r.

Wczesna edukacja dziecka - trywializacja czy modernizacja, 21 - 22 listopada 2016 r.

Nasi mistrzowie, 22 - 23 listopada 2016 r.

Synergia środowisk wychowawczych. Główne wyzwania w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, 24 - 25 listopada 2016 r.

Kultura i religia w cyfrowych mediach, 1 grudnia 2016 r.

Ślady Szekspira - jego biografia i dzieło w literaturze oraz innych tekstach kultury, 5-6 grudnia 2016 r.

MYSŁOWICE: Kardynał August Hlond Prymas Polski na nowo odczytany, 9 grudnia 2016 r.

Kultura, turystyka i tożsamość w cyberprzestrzeni, 12 grudnia 2016 r.

utworzono: 2015-06-04, ostatnia aktualizacja: 2016-12-13

2015

Polska kultura religijna. Pamięci ks. prof. dr hab. Daniela Olszewskiego, 9 - 10 grudnia 2015 r., cykl konferencji: Wokół 1050 rocznicy Chrztu Polski

Zarządzanie etyką czy etyka w zarządzaniu - odzwierciedlenie rzeczywistości: definicja, teoria, praktyka, 3 - 4 grudnia 2015 r.

Natura ludzka w świetle kultury, 2 grudnia 2015 r.

Sacrum w mieście - wymiar religijny, kulturalny i społeczny, 25 - 27 listopada 2015 r.

Semantyka historyczna - narzędzie opisu historii czy narzędzie polityki? 20 listopada 2015 r.

Angielski w edukacji zintegrowanej. CLIL w praktyce, 17 listopada 2015 r.

Krakowska Szkoła Historyczna - tradycja i nowoczesność. Środowisko historyczne Krakowa w służbie nauki, kultury i narodu, 16 - 17 listopada 2015 r.

Narodziny Rzeczypospolitej Krakowskiej - relacje, obrazy, wspomnienia, 28 - 29 października 2015 r.

W stronę filozoficznego horyzontu, 28 października 2015 r.

Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań, 14 - 15 października 2015 r.

Miłosierni słowem i czynem, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 13 października 2015 r.

Innowacje w kulturze na przestrzeni dziejów, 8 - 9 października 2015 r.

Oblicza śmierci mózgowej, 6 - 7 października 2015 r.

Rencontre Jesuites Athenes Juillet, 20-26 juillet 2015

Sprawiedliwość społeczna w polityce polskiej, 26 - 27 czerwca 2015 r.

Pierwsze Ignatiańskie Warsztaty Psychoonkologiczne, 18 - 19 czerwca 2015 r., Konferencja ogólnopolska

Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce. Ryzykowne zachowania seksualne. Internet. Hazard, 12 czerwca 2015 r.

Komunikacja i zdrowie, 6 czerwca 2015 r., Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Technopolityka. Nowe zjawiska w polityce XXI wieku, 2 czerwca 2015 r.

Sztuka - Wartość - Sacrum, 28 maja 2015 r., Konferencja Jubileuszowa z okazji 75-lecia urodzin prof. Pawła Taranczewskiego

Hermeneutics and Education, 22 maja 2015 r.

Ricoeur Congress 2015 - The Polyphony of Text and Life: Phenomenological Hermeneutics Ten Years after the Death of Paul Ricoeur, 19 - 22 maja 2015 r.

Konteksty rozwoju osobowości, 18 - 19 maja 2015 r.

Ex oriente lux: Relacje Wschodu i Zachodu na przestrzeni wieków, 14 - 15 maja 2015 r.

Odkrywanie fenomenu dzieci ulicy w ciągłości jego istnienia, 13 maja 2015 r., I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Problematyka osób wykluczonych społecznie i formy niesienia im pomocy"

Ćwierć wieku polityki lokalnej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, 24 - 25 kwietnia 2015 r.

Starość jak ją widzi psychologia, 23 - 24 kwietnia 2015 r.

Styczeń - Ślipko - Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce, 21 kwietnia 2015 r.

Przestrzeń jako przedmiot badań kulturoznawczych, 16 - 17 kwietnia 2015 r., IV Konferencja Studentów i Studentek Kulturoznawstwa

Praca wsparciem w osiąganiu dojrzałości ludzkiej i religijnej, 9 - 10 kwietnia 2015 r. Work as Support in Achieving Human and Religious Maturity

Polskie Dni Montessori, 20 - 22 lutego 2015 r.

utworzono: 2015-03-07, ostatnia aktualizacja: 2015-11-16

2009

2007

2007

2006

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.