KONFERENCJA ODWOŁANA

UWAGA

Szanowni Państwo,


z przykrością pragniemy poinformować, że z przyczyn organizacyjnych planowana na dni 27-28 września 2018 roku V konferencja profilaktyczna z cyklu „Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce” w Akademii Ignatianum nie odbędzie się.Wszystkich zainteresowanych i zaangażowanych w tematykę konferencji serdecznie przepraszamy.


OrganizatorzyAkademia Ignatianum w Krakowie

Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

 

ZAPRASZA

na V Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu 

„Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce”

pod tytułem:

TRANSDYSCYPLINARNOŚĆ PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ

Kraków, 27-28 WRZEŚNIA 2018 

 

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić na V Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce”, która odbędzie się w murach Akademii Ignatianum w Krakowie, 27 i 28 września 2018 roku.

Tematem przewodnim będzie trandyscyplinarność profilaktyki społecznej, która widoczna jest przede wszystkim w praktycznych działaniach, kierowanych do dzieci i młodzieży, ich rodziców, wychowawców i nauczycieli, przedstawicieli władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych. To szerokie spektrum grup docelowych determinuje aktywację wielu dyscyplin wiedzy i nauki nie tylko dających podstawy teoretyczne, ale również wskazujących kierunki praktycznych oddziaływań.

Proponujemy zatem następujące obszary rozważań:

Zapobieganie zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży w szkole;

Profilaktyka społeczna w resocjalizacji i readaptacji społecznej;

Administracyjno-prawne aspekty profilaktyki społecznej;

Filozoficzne podstawy profilaktyki społecznej;

Psychoprofilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania;

Arteterapia i twórcza resocjalizacja jako projekty działań profilaktycznych.

Zaproszenie - plik do pobrania

 

Komitet Naukowy Konferencji tworzą:

Prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik
Prof. zw. dr hab. Maria Deptuła
Prof. zw. dr hab. Sławomir Przybyliński
Prof. nadzw. dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur
Prof. nadzw. dr hab Małgorzata Michel
Prof. nadzw. dr hab. Renata Szczepanik
Prof. nadzw. dr hab. Marta Urlińska
Prof. nadzw. dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska
Prof. nadzw. dr hab. Maciej Bernasiewicz
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Gaś
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Ostaszewski
Dr Krzysztof Biel

Organizatorzy:

Dr Karolina Kmiecik-Jusięga - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Mgr Joanna Sztuka - Sekretarz Konferencji
Dr Barbara Adamczyk
Dr Edyta Laurman-Jarząbek
Dr Estera Twardowska-Staszek
Dr Miłosz Mółka
Mgr Ewelina Startek
Mgr Agata Tatara
Mgr Małgorzata Alberska
__________________________________
CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJI / TERMINARZ
30.08.2018 r. – przesłanie drogą mailową lub pocztową karty zgłoszenia udziału
31.08.2018 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej (250 zł udział bez publikacji / 550 zł udział z publikacją w punktowanym czasopiśmie)
Opłatę konferencyjną należy uiścić na nr konta Akademii Ignatianum w Krakowie: BPH 53 1060 0076 0000 3210 0016 0058.
Przy dokonywaniu wpłaty na powyższe konto prosimy podać swoje imię i nazwisko z dopiskiem: PROFILAKTYKA.BIERNY UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

_____________________________________Zapraszamy nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów i wszystkich zainteresowanych profilaktyką społeczną.

Na życzenie każdy uczestnik konferencji otrzyma zaświadczenie o udziale w konferencji naukowej oraz specjalistycznych warsztatach.

Warunkiem jest przesłanie zgłoszenia do 20 września na adres: karolina.kmiecik-jusiega@ignatianum.edu.pl 

W zgłoszeniu proszę napisać imię, nazwisko, miejsce pracy oraz tytuł warsztatu, w którym chcą Państwo uczestniczyć

Proponujemy następujące warsztaty:

27.09.2018, 15.30 - 17.00:

Warsztaty dla pedagogów, nauczycieli i psychologów pracujących z dziećmi rodziców odbywających karę pozbawienia wolności, Ukryty wyrok - praca z dzieckiem, którego rodzic odbywa kare pozbawienia wolności, mgr E. Startek, Stowarzyszenie PROBACJA, AIK.

Warsztaty dla pedagogów, nauczycieli i psychologów, Wykluczenie edukacyjne dzieci ulicy w polskich szkołach: diagnoza i reintegracja z systemem szkolnym, dr Barbara Adamczyk, AIK.

Warsztaty diagnostyczne - Conners 3 - diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących, analiza profilowa i indywidualna, specyfika problemów dziecka; dr Edyta Laurman-Jarząbek, AIK.28.09.2018, 15.00-16.30:


Warsztaty dla nauczycieli i pedagogów szkolnych, Budowanie i realizacja efektywnego programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole; mgr Dorota Macander, kierownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju i Edukacji.


Warsztaty dla nauczycieli i pedagogów szkolnych, Rekomendowany program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” jako wsparcie dla efektywnej współpracy nauczycieli z rodzicami; mgr Jolanta Basista, trenerka, realizatorka i współtwórczyni programu „SRiW”.


Warsztaty dla nauczycieli i pedagogów szkolnych, Bądźmy poszukiwaczami autorytetu - ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna jako wsparcie szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych; mgr Tomasz Gubała, twórca programu „CUDER”, Prezes Fundacji Wspomagającej Wychowanie „Archezja”.


Zapewniamy poczęstunek podczas przerw kawowych. Obiad we własnym zakresie (na miejscu jest lokal gastronomiczny, z którego można skorzystać).

W najbliższych dniach ukaże się pełny program konferencji. ZAPRASZAMY!

Z uszanowaniem,

Organizatorzy

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.